Nieuwe Fontys InnovatieHub pakt uitdagingen toekomstbestendige stad aan

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen rondom de toekomstbestendige stad zijn complex. Om hier antwoorden op te vinden zijn studenten, docenten, onderzoekers én het werkveld deze week gestart in de nieuwe Fontys InnovatieHub Veerkrachtige Steden.   

De stad van morgen       
Steden staan voor grote uitdagingen om de groei in goede banen te leiden op het gebied van betaalbaar wonen, bereikbaarheid, werken en recreëren. Dit alles dient te gebeuren in balans én met oog voor het milieu. We willen allemaal leven in een groene stad met een gezonde luchtkwaliteit en nauwelijks geluidshinder van het verkeer. Om deze stad van morgen te kunnen creëren, ontstaan complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bouwprojecten, woningbouw en de noodzaak om ruimte te bieden aan creativiteit en nieuwe ideeën.   
Yolanda Lentz, projectleider InnovatieHub Veerkrachtige Steden: ‘Ik heb enorm veel zin om met alle betrokken partijen samen aan de slag te gaan. Het biedt veel mogelijkheden voor iedereen die hier aan deelneemt. Doordat we werkveldpartners uit de regio aangehaakt hebben, weten we zeker dat het om echt relevante onderwerpen gaat. We zitten immers midden in de Brainport regio. Voor Eindhoven zijn er genoeg complexe maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen om een toekomstbestendige stad te worden en te blijven. Wie weet rolt hier wel een heel mooi start-up initiatief uit. Dat zou natuurlijk de kers op de taart zijn!’   

Een internationale stad van allure, samen met het werkveld       
Voor de hybride leeromgeving zijn niet de minste partners uit het werkveld aangehaakt. Internationale Knoop XL omvat het gebied van grofweg het PSV-stadion in het westen tot aan de Dommel aan de oostkant. Nu wonen hier nog zo’n tweehonderd mensen, de komende jaren zal dit groeien naar 15.000. Het zal een plek worden voor wonen, werken, ontmoeten en verblijven.   De andere werkveldpartner, Living Lab 040, heeft als missie te bouwen aan steden waar de aarde gekoesterd wordt en menselijke behoeften en kosten met elkaar in balans zijn. Er wordt gewerkt aan baanbrekende innovaties en nieuwe woon- en leefconcepten die fijn wonen mogelijk maken. Living Lab 040 wordt gesteund door de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, marktpartijen en de TU/e.   
Lentz: ‘En als derde werkveldpartner hebben we onderzoekers en partners vanuit ons onderzoeksproject Bloeiende Broedplaatsen die meedoen. Hier wordt gekeken naar de strategische positie van broedplaatsen binnen het speelveld van cultuurbeleid, gebiedsontwikkeling, duurzame verstedelijking, welzijn en andere beleidsterreinen. Ook dat is essentieel voor een veerkrachtige, duurzame stad van de toekomst.’   

Een hybride leeromgeving om samen de uitdaging aan te gaan       
In de hybride leeromgeving is een gelijkwaardige samenwerking tussen alle deelnemers een zeer belangrijk uitgangspunt, waarbij samen leren en innoveren centraal staan. Studenten werken samen vanuit verschillende studierichtingen. Werkveldpartners staan midden in de maatschappij waar de complexe vraagstukken ontstaan. Docenten nemen een meer coachende rol op zich. Door de interdisciplinaire samenwerking tussen studenten, docenten/coaches, onderzoekers en werkveldpartners wordt er gezamenlijk aan een maatschappelijk vraagstuk gewerkt.   

Onderwijs samen met het werkveld 
Fontys Hogeschool Economie en Communicatie vindt leren en innoveren samen met het werkveld erg belangrijk. De InnovatieHub Veerkrachtige Steden is de derde hybride leeromgeving die de hogeschool ontwikkeld heeft. Dit studiejaar werken studenten, docenten en onderzoekers van Fontys ook samen met bedrijven op de High Tech Campus Eindhoven aan digitale transformatie vraagstukken en op de Brainport Industries Campus met bedrijven op het gebied van circulaire transitie. Meer informatie op www.fontys.nl/fhec/innovatiehub.   

Meer informatie 
Voor vragen of meer informatie over deze InnovatieHub Veerkrachtige Steden: projectleider Yolanda Lentz (y.lentz@fontys.nl).      
 

Auteur Marion Mollen

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.