Nieuwe innovatieprojecten voor Fontys in Eindhoven Engine

FOR SOCIETY

Fontys participeert met twee nieuwe innovatieprojecten in Eindhoven Engine, de innovatieversneller van de Brainport regio. In totaal starten zeven nieuwe innovatieprojecten. Deze projecten in met name de domeinen energie, gezondheid en slimme mobiliteit zullen de komende jaren onderzoek doen met een totaal budget van bijna 17 miljoen euro, waaraan Eindhoven Engine in totaal ruim 2,4 miljoen euro bijdraagt. De investering voor de Eindhoven Engine OpenCall 2022 komt uit de Brainport Regio Deal.

De zeven projecten kunnen hun innovaties sneller naar de markt brengen, doordat ze hun onderzoek binnen Eindhoven Engine continueren, samenwerken op de colocatie van Eindhoven Engine op de TU/e campus en samen bouwen aan de interne community. Tot 2025 hebben de nieuwe projecten de tijd om de impuls van Eindhoven Engine te gebruiken voor het verder ontwikkelen van hun innovaties.

AUXSTENT
Unlocking mechanical limitations of synthetic heart stents with auxetic, fiber tubular scaffolds
In strijd tegen hart- en vaatziekten worden stents en grafts in patiënten geïmplanteerd om beschadigde of risicovolle vaten te ondersteunen of te repareren. Deze stents en grafts bieden robuuste mechanische ondersteuning, maar bieden geen weefselherstel. Het zou beter zijn wanneer dergelijke implantaten in de loop van de tijd weefselherstel en -regeneratie actief zouden bevorderen. Het project AUXSTENT gaat deze uitdagingen aan en werkt momenteel al aan 3D-afdrukbare en bio-resorbeerbare stents die de regeneratie uitnodigen en stimuleren. Bij Eindhoven Engine zal AUXSTENT de volgende stap maken: het ontwikkelen van functionele prototypes. In dit project ligt de focus op het combineren van functioneel design van deze stents, met de beschikbare techniek en materialenkennis. Partners: Fillip Studios, TU/e

CoLLidE
Co-creation in Living Labs as impact Engine. Living labs as catalysts for circular societal impact 
Het CoLLidE project richt zicht op de marktintroductie van herbruikbare voedselverpakkingen. Het systeem Circulware, ontwikkeld door projectpartner Haval, vervangt eenmalig gebruikte voedselverpakkingen door herbruikbare en recyclebare, bio-based verpakkingen, en zal in dit project toegepast worden in een living lab. Daarbij wordt het gebruik van de nieuwe verpakkingen onderzocht vanuit een technisch, economisch en maatschappelijk perspectief. In het living lab zullen ondernemers, studenten, onderzoekers, overheid en bedrijven samenwerken en samen leren. Het living lab zal als een katalysator voor circulaire maatschappelijke impact fungeren en onderzoekt ook hoe een gedragsverandering ten aanzien van voedselverpakkingen gerealiseerd kan worden. Partners: Fontys, Haval, Innovatiehuis de Peel, VNO-NCW, Midpoint Brabant, Avans

“We hebben iconische projectvoorstellen ontvangen die aan de strenge eisen van de call voldoen en hoogkwalitatief zijn. Daarnaast zie ik ook een uitgewogen mix van partners die de keten vertegenwoordigen. Naast kennisinstellingen, waaronder onze aandeelhouders Fontys, TNO en Technische Universiteit Eindhoven, verwelkomen we ook nieuwe partners uit industrie en andere onderwijs- en onderzoeksinstituten in heel diverse consortia.”
Ella Hueting, voorzitter van Raad van Advies Eindhoven Engine, Fontys

Direct Air Capture 2.0
Carbyon ontwikkelt technologie om CO2 direct uit de omgevingslucht af te vangen (Direct Air Capture, DAC). De afgevangen CO2 kan op verschillende manieren worden omgezet in een hernieuwbare koolstofbron. Net-zero-oplossingen worden mogelijk gemaakt door het gebruik van deze CO2 in processen en producten, zoals in kassen om de gewasgroei te verbeteren of voor de productie van hernieuwbare synthetische brandstoffen (bijvoorbeeld voor de luchtvaart). Bij netto-negatieve oplossingen wordt de CO2 permanent ondergronds opgeslagen, zoals in lege gasvelden.
Tijdens het vorige Eindhoven Engine-project (OpenCall 2020) heeft Carbyon baanbrekende resultaten behaald bij het bewijzen van de werkingsprincipes van de belangrijkste componenten van Carbyon’s DAC-oplossing. Het huidige project (OpenCall 2022) heeft tot doel deze innovatieve technologie en de belangrijkste factoren ervan op industriële schaal verder te ontwikkelen. 
Partners: Carbyon, TU/e, DIFFER

DynaPopeX
De concentratie van stikstofdioxide en fijnstof is in Nederland nog te hoog volgens de richtwaarden van de WHO in 2021. In de regio Eindhoven zijn verschillende technische ontwikkelingen en onderzoeks- en innovatie-initiatieven gestart op dit gebied. Hierdoor is al veel informatie over de dynamiek van bevolking, zoals woon-werk verkeer en luchtverontreiniging beschikbaar. In DynaPopeX wordt deze informatie voor het eerst samengebracht en kunnen er door visualisatietechnieken verbanden worden gelegd met de bronnen van de luchtvervuiling. De combinatie van data, locatie en menselijke verplaatsingen in Eindhoven maakt het mogelijk om concrete maatregelen te nemen, waardoor mensen op straat minder blootstaan aan de schadelijke fijnstof en mogelijke gezondheidsschade te beperken. Partners: TNO, ZichtopData

PowerLift
In het innovatie project Powerlift wordt onderzoek gedaan naar een duurzame batterij voor de elektrische luchtvaartindustrie (eFlight). Deze batterij kan, met behoud van een hoge levensduur, buitengewoon veel energie opslaan en levert veel energie op bij gebruik. Binnen Eindhoven Engine zal PowerLift deze technologie verder ontwikkelen tot een gestandaardiseerd platform voor de productie van op maat gemaakte eFlight-batterijen. Partners: LeydenJar Technologies B.V., Titan Batteries B.V., Wingtra AG

Smart Heat Shed
Het Smart Heat Shed (slimme warmteopslag) project richt zich op de snelle energietransitie door de twee internationale baanbrekende technologieën te combineren, namelijk een warmtegevel en een warmtebatterij. De warmtegevel (ontwikkeld door TNO-Emergo spin-off Calosol) is een innovatieve, esthetisch veelzijdige zon-thermische gevelcollector, die bij lage buitentemperaturen effectief zonne-energie oogst. De warmtebatterij (ontwikkeld door (TNO-TU/e spin-off Cellcius) is de eerste volledig verliesvrije warmteopslag. Deze laatste is bovendien 10x goedkoper dan elektrische opslag en veel compacter dan water of faseovergangsmaterialen (PCM). Partners: Cellcius, Emergo, TBRM, TNO, TU/e

WECARE
Momenteel zijn er wereldwijd 55 miljoen mensen met dementie. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot 78 miljoen in 2030 en 138 miljoen in 2050 volgens de WHO. Voor dementie is er momenteel geen medische oplossing. Daarnaast is er een tekort aan verzorgend personeel. Het zorgsysteem staat hieronder onder druk. Technologie moet en kan de ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun verzorgers.
Het project WECARE richt zich op het uitbreiden van de menselijke zorg door het toepassen van het ‘Warm Technology’-concept op interactieve agenten, zoals chatbots en begeleidende robots. Warm Technology zorgt ervoor dat deze technologie toegankelijk en geschikt gemaakt wordt voor de omgeving van mensen met dementie en hun verzorgers. Daarbij houdt deze technologie ook rekening met deze omgeving. In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van geavanceerder gedrag en representaties in interactieve agenten. Partners: TU/e, Alzheimer Netherlands, Fontys, SARA Robotics, Tinybots

Accelereren op colocatie Eindhoven Engine
In de OpenCall 2022 van Eindhoven Engine zijn wederom projecten uitgenodigd om met innovatievoorstellen te komen, die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijk uitdagingen. Ook deze keer zijn de projecten op basis van vooraf gedefinieerde criteria geselecteerd door een team van onafhankelijke experts.

De financiering van de OpenCall 2022 komt voort uit de laatste Brainport RegioDeal. Eindhoven Engine is volop bezig met een vervolg op de OpenCall.

Geplaatst door: Monique van Laar

 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.