Nieuwe minor Psychologie en Technologie: minds meet machines

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Fontys komt met een nieuwe minor: Psychologie en Technologie. Daarin gaan studenten de impact onderzoeken van technologische ontwikkelingen op menselijk gedrag. De minor start september 2024 met een pilot. 

Onze maatschappij, en eigenlijk de hele wereld, is steeds sneller aan het digitaliseren. We hebben onze smartphone altijd binnen handbereik, we ontmoeten elkaar voor werk én in ons privéleven steeds vaker online, via email, MS Teams, Whatsapp, LinkedIn, Instragram, TikTok, en zo verder. We bestellen onze boodschappen via de app en regelen onze bankzaken online. Ook het hybride en digitale onderwijs is in een stroomversnelling gekomen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van hoe technologie en de digitale wereld ons gedrag en daarmee ons leven beïnvloedt en verandert. 

Wij, maar zeker onze studenten als aankomend professionals, komen steeds meer in aanraking met technologie zelf en met de impact die technologie op ons gedrag en leven heeft. Om studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan, ongeacht in welk werkveld zij terecht zullen komen, ontwikkelen we  vanuit lectoraat Mens en Technologie  (Fontys HRM en Toegepaste Psychologie) onze innovatieve nieuwe minor ‘Psychologie en Technologie’.   

Onderzoek vanuit drie perspectieven
In deze minor gaan studenten met allerlei verschillende achtergronden en opleidingen samen op onderzoek uit naar de impact van technologische ontwikkelingen op menselijk gedrag. Dat doen ze vanuit drie perspectieven.

Het eerste perspectief is ‘technologie & het individu’. Dit gaat onder andere over de impact die technologie heeft op ons zelfbeeld. Hier kijken we onder meer naar de zelfdiscrepantietheorie: social media en online anonimiteit geven ons mogelijkheden om onze actual self te maskeren en ons voor te doen als onze ought self of zelfs onze ideal self. Die anonimiteit online geeft ook een ongeremd (disinhibitie) effect op ons gedrag , in zowel positieve als negatieve zin. We kennen bijvoorbeeld allemaal de anonieme trolls op platforms als X, maar online anonimiteit kan er ook voor zorgen dat je sneller informatie durft op te zoeken of uitwisselen over zaken waar je je misschien onzeker over voelt en in de offline wereld misschien niet over zou durven praten.Het tweede perspectief kijkt naar technologie & relaties met anderen. We gaan bijvoorbeeld op onderzoek uit naar hoe online vriendschappen en relaties kunnen ontstaan, hoe het online snel heel persoonlijk kan worden en het effect hiervan op onze offline relaties. Ook de negatieve kant van online communicatie komt aan bod: online pestgedrag bijvoorbeeld, of hoe social media het heel makkelijk maken om onszelf continu te vergelijken met het schijnbaar perfecte leven van anderen. We kijken in dit perspectief dus naar relaties met anderen. Dit kunnen andere mensen zijn, maar we kijken ook naar relaties met virtual agents.Het derde en laatste perspectief gaat over technologie in een maatschappelijke context, waarbij we kijken naar het effect van technologie op (inter)nationale samenwerkingen, politiek of culturele normen en waarden. We kijken naar hoe technologie voor positieve veranderingen heeft gezorgd, denk aan de komst van de wasmachine: hierdoor hadden vrouwen in de jaren ‘50 meer tijd voor andere zaken dan het huishouden doen. Maar denk ook aan de datahonger van grote bedrijven: zij weten alles over ons en gebruiken dit om ongrijpbare hoeveelheden geld te verdienen, terwijl wij haast onbewust verleid worden om steeds meer data gratis weg te geven (of in sommige gevallen zelfs te betalen om onze data weg te mogen geven).

Actief en praktijkgericht naar de toekomst
Deze en andere relevante en boeiende onderwerpen worden tijdens de minor Psychologie en Technologie niet alleen besproken, maar studenten gaan ook actief met deze onderwerpen aan de slag. Ze werken hierbij toe naar een toekomstbeeld van Nederland in 2040. Hoe denken of willen zij dat ons land en onze samenleving er dan uitziet? Hoe ziet een gewone dag in het leven van bijvoorbeeld een ICT’er, verpleegkundige, journalist of psycholoog er in dat jaar uit? Welke stappen moeten we, vanuit onze eigen achtergrond en expertise zetten om daar te kunnen komen (of wellicht: om dat te voorkomen) en hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Door samen dit toekomstbeeld te schetsen, ontwikkelen studenten niet alleen een besef van de mogelijkheden en effecten van technologie op menselijk gedrag, maar ontdekken zij ook dat er zoveel van elkaar te leren valt en dat je samen verder komt.

Inschrijven en start minor pilot
Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van onze brede minor, zodat we in september 2024 de pilot kunnen starten. We hebben plek voor 24 studenten in de pilot. Daarna draait de minor elk semester en hebben we plek voor 48 studenten. We hopen op een diverse groep studenten van verschillende achtergronden en opleidingen, zodat er veel uitgewisseld en multidisciplinair samengewerkt kan worden. Inschrijven voor deze minor kan via deze link: https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/-/143586/. Meer weten? Neem contact met ons op via lectoraatmensentechnologie@fontys.nl.

Ontwikkelaars van de minor Psychologie en Technologie zijn docentonderzoekers Sandra Bedaf, Sebas Nouwen en Mariëlle Rosendaal, en lector Janienke Sturm.

Auteur: Mariëlle Rosendaal

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.