Nieuwe werkplaatsen voor toekomstige paramedici

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Hybride leren wint snel aan terrein in het hoger beroepsonderwijs. De student leert direct in de praktijk en diezelfde praktijk leert van de student. Deze leerwerkplekken, ookwel professionele werkplaatsen genoemd, leveren een win-winsituatie op voor beide partijen. Fontys Paramedische Hogeschool is dit studiejaar vier nieuwe samenwerkingen gestart op het gebied van hybride leren, namelijk op twee afdelingen van het Catharina Ziekenhuis, bij het Zuyderland Ziekenhuis en bij Fysiotherapie Verzijden.

Professionele Werkplaatsen (PW) zijn hybride leeromgevingen binnen publieke organisaties, zoals een ziekenhuis, gemeente of jeugdcentrum. Studenten, professionals en docenten werken er onderzoekend samen met andere betrokkenen, zoals patiënten en mantelzorgers. Met de komst van de nieuwe PW’s is een belangrijke stap gezet in de ambitie van Fontys Paramedische Hogeschool om studenten samen op te leiden, in en met de praktijk.

Ruim 25 studenten van de opleidingen MBRT en Fysiotherapie zijn dit studiejaar aan de slag gegaan in nieuwe PW’s op de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen en Sittard en bij Fysiotherapeurtisch Medisch Centrum Verzijden in Boxtel. Op dit moment werken al ruim 150 studenten in de 25 professionele werkplaatsen waarmee de hogeschool samenwerkt. Voorbeelden zijn zorgorganisaties als Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), Máxima MC en Libra Revalidatie & Audiologie.

Onderzoek en innovatie
Een professionele werkplaats maakt het voor een zorgorganisatie gemakkelijker om met onderzoek en innovatie aan de slag te gaan. Studenten werken in een PW een jaar aan praktijkopdrachten en onderzoek. Daarbij betrekken ze de zorgprofessionals die meedraaien in een PW. Ted Versteegen van Fysio Verzijden over de meerwaarde van praktijkleren in een Professionele Werkplaats voor een student: “Verbeteren en innoveren om verbindingen te leggen tussen werkveld en onderwijs, daar draait het om. Met de achterliggende gedachte dat er naast het praktisch leren ook ruimte is voor het ontwikkelen van een wetenschappelijk fundament. Studenten doen binnen het werkveld bredere kennis en ervaring op van specialismen binnen het beroepsprofiel fysiotherapie, vanuit een multidisciplinaire setting.”

Meer weten?
Wil je meer weten over de Professionele Werkplaatsen van Fontys Paramedische Hogeschool? Op de website lees je er meer over: www.fontys.nl/pw. Je kunt ook contact opnemen met Marjon Gevers, projectleider Professionele Werkplaatsen, via marjon.gevers@fontys.nl

Auteurs: Marjon Gevers en Christel Ruijs

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.