NSE 2024: Fontys studenten tevredenheid blijft gelijk

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Studenten bij Fontys zijn ongeveer net zo tevreden met hun opleiding als vorig jaar. In de Nationale Studenten Enquête (NSE) is de algemene tevredenheid een 3,58 (vijfpuntsschaal), wat goed nieuws is gezien de dalende trend van afgelopen jaren. Daarnaast scoort Fontys iets lager dan het landelijk gemiddelde van 3,68. 

Van 15 januari tot 10 maart konden alle studenten in het hoger onderwijs de NSE invullen. In deze periode vulden 14.486 uitgenodigde Fontysstudenten de vragenlijst in, wat neerkomt op ruim 35 procent. Dit ligt iets hoger dan het landelijke responspercentage van 33 procent.  

Resultaten
Ongeveer 62 procent van de studenten zou opnieuw voor hun opleiding bij Fontys kiezen, wat vergelijkbaar is met vorig jaar, maar lager dan het landelijke gemiddelde van 65 procent. Opvallend is dat de tevredenheid van eerstejaarsstudenten groter is geworden terwijl ouderejaars juist minder tevreden zijn. Flexibiliteit van het studieprogramma scoort beter, maar tevredenheid over toetsing, beoordeling en informatie blijft laag.

Joep Houterman | voorzitter College van Bestuur Fontys Hogeschool 
‘Het beeld dat dit jaar uit de resultaten oprijst, is een beetje tweeledig’, stelt Joep Houterman, voorzitter van het college van bestuur van Fontys. ‘Enerzijds is het natuurlijk goed dat de dalende trend zich niet heeft doorgezet. Er lijkt sprake van enige stabilisatie. Maar tegelijk mogen we niet uit het oog verliezen dat we het op een aantal belangrijke thema’s gewoon nog minder goed doen dan andere hogescholen. Vorig jaar hebben we naar aanleiding van de NSE-resultaten met een aantal instituten stevige gesprekken gevoerd. Het is goed om te zien dat het merendeel daarvan dit jaar een stijgende lijn laat zien. Maar overall kunnen we ook dit jaar nog niet tevreden achterover leunen.’

Studiefaciliteiten
De tevredenheid over ‘Studiefaciliteiten’ is gedaald. Dit komt vooral door lagere scores voor de bibliotheek/mediatheek en de digitale bibliotheek/mediatheek. Het nieuwe thema ‘Online onderwijs’ kijkt naar tevredenheid over blended learning, zoals het online lesmateriaal, de digitale leeromgeving en de combinatie van online en fysiek onderwijs. Met een gemiddelde score van 3,44 scoort dit thema gemiddeld, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Winnaar
Uit alle ingevulde enquêtes is onafhankelijk een student geloot, Sam was de gelukkige winnaar. Als dank voor zijn moeite bij het invullen van de NSE, ontving hij een prachtige prijs: een Apple Watch. Sam – en alle andere 14.485 studenten – hartelijk dank voor het invullen!

Check de NSE-resultaten
Je kunt de NSE-resultaten van Fontys en andere hbo- en wo-instellingen bekijken op de website van Studiekeuze 123.

Heb je vragen over de NSE-resultaten? Stuur dan een mail naar nse@fontys.nl
 

 
Auteur: Anneke van Beek-Petersen

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.