NSE: tevredenheid studenten ondanks pandemie stabiel

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Studenten zijn gemiddeld genomen bijna even tevreden over hun opleiding als vorig jaar. Dat blijkt uit de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête 2022, die recent bekend werden. Bestuursvoorzitter Joep Houterman van Fontys is ‘blij met dit stabiele beeld’.

De waardering van studenten voor hun opleiding is lager dan vóór de coronapandemie, maar ten opzichte van vorig jaar wel stabiel gebleven. De ‘algemene tevredenheid’ van studenten daalde zeer licht, van 3.67 naar 3.65 punten op een schaal van 5. Opvallend is dat Fontysstudenten net als andere jaren vooral de sfeer op hun opleiding goed vonden. Die wordt gewaardeerd op ruim 4 punten.

“We zijn bovendien blij dat de aansluiting bij de beroepspraktijk en de studiebegeleiding zelfs een iets hogere waardering kregen dan bij de vorige NSE. Dat is in dit coronajaar best bijzonder”, zegt Houterman. Ook de associate degree-opleidingen van Fontys deden het iets beter dan vorig jaar.

Jaarlijkse meting
Bijna 16.000 Fontysstudenten vulden de eerste maanden van dit kalenderjaar de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) in. Dat is 34 procent van het totaal aantal studenten en dat is evenveel als bij andere hogescholen en universiteiten in Nederland (samen goed voor 286.000 respondenten). Van de Fontys-respondenten is in het algemeen 67,1 procent (zeer) tevreden over de opleiding. Een andere indicator van studenttevredenheid is de reactie op de stelling ‘Op basis van mijn ervaringen zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen’. Bijna 68 procent zou dit doen. Ook bij deze cijfers wijkt Fontys niet noemenswaardig af van de landelijke gemiddelden.

Verschillen tussen opleidingen
De NSE bevraagt studenten uit het hoger onderwijs niet alleen over de algemene tevredenheid, maar ook over de inhoud en opzet van hun opleiding, de docenten, de aansluiting met de beroepspraktijk, hoe de studiebegeleiding is, de toetsing en beoordeling en hoe ze de betrokkenheid en het contact vanuit de opleiding ervaren. 

Hoewel de uitkomsten nauwelijks afwijken van eerdere jaren en van andere instellingen, zijn er wel grote verschillen tussen de opleidingen onderling. “Voor ons is de NSE dan ook een bron om continu het gesprek tussen studenten, medewerkers en management over het onderwijs te voeren”, aldus de bestuursvoorzitter van Fontys.

Extra vragen
Elke instelling kan zelf een aantal extra vragen stellen waarvan de antwoorden alleen binnen de eigen instelling worden gedeeld. Fontys stelde evenals vorig jaar vragen over het praktijkgericht onderzoek, de studielast, reflectie, de studiefaciliteiten, de flexibiliteit van het studieprogramma en stages.

Flexibiliteit van het studieprogramma en ‘reflectie’ scoorden daarbij relatief laag. Positief is dat de tevredenheid op deze punten wel is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het flexibeler maken van de opleidingen, is ten slotte een van de speerpunten van Fontys in de meerjarenvisie Fontys for Society

“We vinden het belangrijk dat studenten meer in eigen tempo door een studie kunnen gaan én dat ze makkelijker kunnen overstappen als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dit vergt aanpassingen van onder meer studieprogramma’s. Fijn dat dit al wat beter lukt. Maar we gaan daar komende jaren zeker nog aan trekken om dat verder te verbeteren”, zegt Houterman.

Resultaten bekijken
Een overzicht van de NSE-resultaten van Fontys en de andere hbo- en wo-instellingen is te zien op de website van Studiekeuze 123. Instituutsrapportages zijn beschikbaar via de NSE-portal van Fontys. Tevens komen de resultaten  beschikbaar via Power BI (toegankelijk voor medewerkers van Fontys).

Vragen over de NSE-resultaten kun je mailen naar: nse@fontys.nl.

Auteur: Petra Merkx

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.