Nulmeting Fontys Leven Lang Ontwikkelen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het strategische programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is van groot belang voor Fontys, zoals beschreven staat in de strategische visie van ‘Fontys for Society’. Het biedt een manier om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar concreet opleidings- en ontwikkelbeleid. “Om goed koers te kunnen bepalen voor de toekomst zijn we gestart met het verkrijgen van inzicht in het huidige en gewenste aanbod en de profilering van Fontys op LLO”, aldus Anne de Bonth, programma-manager LLO. Deze informatie is vervolgens verzameld door middel van een nulmeting, ontwikkeld door het Kenniscentrum LLO en het programma LLO.

Aan de nulmeting hebben 20 van de 24 instituten deelgenomen. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst en vervolggesprekken met de directeuren en LLO-coördinatoren van de instituten. Marian Thunnissen, leading lector van het kenniscentrum LLO was onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de nulmeting. “We hebben aandacht besteed aan vier onderwerpen: visie en positionering, aanbod, organisatie en middelen en mensen en cultuur. Op deze onderwerpen hebben we gekeken naar de huidige situatie, de ambities, de ervaren knelpunten en wat er nodig is om een volgende stap te zetten”. Op basis van deze gegevens is allereerst voor elk instituut een eigen rapportage opgesteld, zodat zij inzicht krijgen in hun eigen specifieke situatie. Daarnaast is een rapport opgesteld met de overkoepelende bevindingen voor alle instituten.

Anne de Bonth, programma-manager LLO geeft aan dat het LLO-aanbod binnen Fontys nog in de schaduw staat van het initiële onderwijs. “De instituten hanteren verschillende visies en definities voor LLO. Daarnaast is er behoefte aan samenwerking met het werkveld. Er is onvoldoende inzicht in wat precies de behoeften van het werkveld zijn. De ambitie om LLO te laten groeien is er zeker, maar er zijn uitdagingen op het gebied van positionering en het kostendekkend maken van LLO”. Het is dus belangrijk dat er een duidelijke Fontys positionering op LLO ontwikkeld wordt. Verder vraagt het een portfolio van passende leer- en ontwikkelactiviteiten, het stroomlijnen van processen en het optimaliseren van de personele inzet en kwalificaties aandacht.

De afgelopen periode heeft het programma LLO hard gewerkt aan de Fontysvisie op LLO, de unieke profilering van Fontys. In september volgt het programmaplan voor fase II waarin portfolio en organisatie een belangrijke rol spelen. Het kenniscentrum LLO gaat aan de slag met de doorontwikkeling van de nulmeting, zodat Fontys ook in de toekomst vinger aan de pols kan houden. Tevens wordt gekeken of deze nulmeting ook door andere kennisinstellingen in het mbo, hbo of wo van toegevoegde waarde is.

Auteur: Katja Huismans

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.