Onderwijssymposium brengt opleiding en praktijk samen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het onderwijs waar we leraren voor opleiden is volop in beweging. Grote vraagstukken zoals kansengelijkheid, kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en de kwaliteit van de lerarenopleiding vragen om nieuwe antwoorden. Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS) werkt al jaren samen met het werkveld om deze vragen en problemen aan te pakken. Op woensdagmiddag 28 juni organiseert het FLOS-lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’ in samenwerking met de Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL) en de Onderwijswerkplaats Limburg het symposium ‘Samen opleiden voor veelzijdig onderwijs’. Naast workshops, presentaties van good practices in Limburgse scholen en praktijkgericht onderzoek van Fontys lectoraten, presenteren FLOS-studenten bijzondere afstudeerprojecten uit de schoolpraktijk.

Het event is volgens Frank Crasborn, FLOS-lector ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing’, en tien jaar geleden één van de initiatiefnemers, bedoeld om op en over de grenzen van ieders praktijk en discipline de dialoog te versterken tussen werkveld, schoolleiders, opleiders, onderzoekers en studenten. Crasborn ziet het jaarlijks terugkerend symposium nog steeds als een belangrijk ontmoetingsmoment: “Om op elkaar afgestemd te blijven moet je ook regelmatig met elkaar onderwijs- en opleidingspraktijken uitwisselen en daarover in gesprek gaan. Zo’n moment is niet alleen voor scholen, opleiders en onderzoekers, maar ook voor onze derde- en vierdejaars en masterstudenten een mooie kans om zich te presenteren. Ook zij gaan op die middag met bezoekers in gesprek over onderwijsproducten die ze voor en met de school ontwikkeld hebben, en het flankerende onderzoek dat ze uitvoerden naar de werking ervan bij leerlingen.”

Ook tweedejaars studenten doen mee. Zij gaan met de huidige derde- en vierdejaars studenten in gesprek over do’s en don’ts bij de aanpak van (afstudeer)projecten op school, waar ze zelf straks ook mee te maken krijgen. Voor de scholen op hun beurt is het niet alleen een kans om nieuwe onderwijspraktijken te laten zien, maar ook nieuw onderwijstalent te ontdekken en wie weet ook wel binnen te halen.

Onderzoek
Het event is tien jaar geleden gestart, en was toen nog vooral gericht op het delen van praktijkonderzoek. Crasborn: “Er waren toen nog scholen die met eigen middelen en onderzoekers binnen de eigen school praktijkonderzoek uitvoerden. Die tijd is voorbij. De meeste scholen hebben wel een innovatieagenda, maar geen expliciete onderzoeksagenda. Ze hebben hun handen vol aan hun primaire taak: het onderwijs aan leerlingen. Voor onderzoek gekoppeld aan hun ontwikkelagenda werken ze meestal samen met hogescholen en universiteiten, vaak binnen al bestaande structurele partnerschappen in het kader van het Samen Opleiden van leraren.”

Naast de presentaties, workshops en good practices is er bij de start een ‘Muzikale Masterclass’ door singer-songwriter en voormalig leraar Maud Wilms. Ze vertelt en zingt op basis van persoonlijke ervaringen als leraar en ouder over het belang van inclusie in het onderwijs. Aan het eind van de middag reflecteert poppenspeler en columnist Armand Schreurs op de bijdragen en reikt Frank Crasborn namens het FLOS-lectoraat de jaarlijkse prijzen uit voor de beste afstudeerpraktijkonderzoeken en posters.  

Leraren
FLOS is de grootste lerarenopleider voor het voortgezet onderwijs en het mbo in Limburg en het FLOS-lectoraat is het enige lectoraat in Limburg dat zich richt op de ontwikkeling van de lerarenopleiding en opleiders en begeleiders van leraren. Crasborn: “Samen werken we aan dezelfde doelen: het verbeteren van de lerarenopleiding en het onderwijs waar we voor opleiden en daaraan gekoppeld het terugdringen van het lerarentekort. Nieuwe leraren werven is een uitdaging. Daarbij is het van belang dat we ook de kwaliteit van de opleiding blijven bewaken en gebruikmaken van beschikbare kennis over het leren en opleiden van leraren. Daar is veel onderzoek naar gedaan, dat onder druk van de tekorten soms wel eens over het hoofd wordt gezien. Belangrijk is dat ook we blijven nadenken over de begeleiding van jonge leraren na de opleiding zodat ze niet vroegtijdig het beroep verlaten. Er zijn immers veel meer mooie kanten aan het leraarsberoep dan mindere.” Datzelfde geldt voor nieuwkomers in de lerarenopleiding. Er is nog (te) weinig aandacht voor introductie en professionele ontwikkeling van nieuwkomers in het beroep van lerarenopleider dat een eigen kennisbasis en beroepsstandaard heeft. Beginnende opleiders en begeleiders van leraren worden nog te weinig expliciet voorbereid op hun (nieuwe) rol. Ze leren het opleidersberoep vaak door vallen en opstaan. Dat kost onnodig veel tijd en leidt soms tot werkpraktijken die niet goed passen bij een toekomstbestendige lerarenopleiding.

Het symposium “Samen opleiden voor nieuw onderwijs’ is een samenwerking tussen Fontys Lerarenopleiding Sittard/Lectoraat ‘Integratief Opleiden & Boundary Crossing”, Samen Opleiden (AOSL),en De Onderwijswerkplaats Limburg. Het vindt plaats op woensdag 28 juni van 13.15 – 17.15 uur in het Fontysgebouw in Sittard en is gratis bij te wonen. Aanmelden is wel noodzakelijk, dat kan via deze link 

Auteur: Linda Koster

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.