Onderzoek naar kosten en baten van gebruik AI in het mkb

FOR SOCIETY

Fontys kenniscentrum Applied AI for Society heeft onderzoek gedaan naar de kosten en baten van Artificial Intelligence (AI) voor  het  mkb. Het onderzoek maakt duidelijk wanneer en hoe het midden- en kleinbedrijf AI zinvol en verantwoord kan gebruiken. 

Uit het onderzoek zijn inzichten naar voren gekomen die de aanpak van AI voor mkb kunnen verbeteren, en strategische beslissingen en dagelijkse activiteiten kunnen sturen. De onderzoekers keken hiervoor onder andere naar toepassingen in de sectoren onderzoeksjournalistiek, logistiek, verzekeringen en gezondheidszorg.

Kosten en baten van AI
Onderzoekers Qin Zhao en Devrim Eskiyerli gingen gedurende zes maanden op zoek naar de verwachtingen en belofte die mkb-bedrijven ervaren, tegenover de uitdagingen en kosten bij het implementeren van AI in de sectoren drone operaties in logistiek en gezondheidszorg. Ze zijn van plan hun onderzoek voort te zetten om ook naar andere sectoren te kijken en hun bevindingen als hulpmiddel aan de bedrijven aan te bieden.

 

 

 

 

 

AI kan een makkelijke tool zijn, maar brengt ook kosten met zich mee. De tijd en financiële investering om tools goed in te richten, maar bijvoorbeeld ook de elektriciteit die AI nodig heeft voor het beantwoorden van prompts. De toepassing van AI kent ook andere uitdagingen, zoals wettelijke kaders (bijvoorbeeld rondom privacy en persoonlijke gegevens) en nauwkeurigheid. 

Onderzoeker Qin is tevreden met de resultaten van het onderzoek. “Als bedrijf wil je bij het gebruik van AI een afweging maken: wegen de opbrengsten op tegen de kosten? Met dit onderzoek hebben we een eerste indruk daarvan gekregen.” De onderzoekers bereiden een subsidieaanvraag voor om het thema verder te onderzoeken. 

Lessen en inzichten
Het onderzoek leverde inzichten op, zoals:

De technische complexiteit van AI-pijplijntools en de identificatie van hulpbronnen beïnvloeden de haalbaarheid van de inzet van AI.Wanneer het management (of de beslissers) een duidelijke visie heeft op het beoogde resultaat, helpt dit bij het bepalen van de juiste werkprocessen en AI-tools.Bewustwording van de kwaliteit van de brondata is noodzakelijk. De kwaliteit en de mate waarin deze gegevens kunnen worden gedeeld, beïnvloeden de algehele prestaties en consistentie.De acquisitiefase heeft aangetoond dat kennis, en niet zozeer financiële middelen, van cruciaal belang zijn bij het benutten van open-source AI-tools.De totale CO2-uitstoot die gepaard gaat met de (her)training en gevolgtrekking van AI-systemen is een kritische aandachtspunt geworden bij het nastreven van de duurzaamheidsdoelstellingen.Bij het gebruik van AI-tools moeten protocollen worden opgezet die de data veiligheid en privacy waarborgen.

Verantwoord AI-gebruik
Het resultaat van het project is een stap in de richting van een verantwoord gebruik van AI-technieken en -instrumenten, door bedrijven en door de samenleving. Het onderzoek helpt mkb-bedrijven bewuster te worden van AI,  en betere beslissingen te nemen over de investering die zij doen in AI.

Kenniscentrum Applied AI for Society 
Fontys helpt mkb-bedrijven bij het toepassen van AI, onder meer door het geven van lezingen en workshops, maar ook door samen met bedrijven de toepassing van AI in de praktijk te onderzoeken. Samen met bedrijven onderzoekt Fontys hoe AI-processen die niet alleen technologisch verantwoord zijn, maar ook sociaal, ecologisch en juridisch verantwoord kunnen worden toegepast.

Meer informatie
Kenniscentrum Applied AI for Society, kcaiforsociety@fontys.nl
Qin Zhao, PhD (AI en Data), q.zhao@fontys.nl
Devrim Eskiyerli, PhD (Research Group Business Innovation), d.eskiyerli@fontys.nl

 

geplaatst door: Suzette van Deelen

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.