Onderzoek over verduurzaming textiel gepresenteerd

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 1 juli ging de wetgeving ‘Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) Textiel’ in Nederland van start. Met deze wet zijn producenten verantwoordelijk voor een passend innamesysteem voor het recyclen en hergebruiken van kleding en huishoudtextiel, en voor het financieren van het gehele systeem. Verschillende bedrijven in Tilburg, en de gemeente, zijn bezig met het voorbereiden hiervan.

TexTalk Tilburg is een platform dat zich inzet voor duurzame kleding en circulaire textiel. Dat doen ze onder andere door stakeholders met elkaar te verbinden, nieuwe projecten te lanceren en burgerparticipatie te stimuleren. Mooie gelegenheid dus om hier te laten zien wat het onderzoek tot nu toe al heeft opgeleverd.  Tijdens de ‘Textalk season kickoff ‘ op 20 september, stelde de onderzoeksgroep van Fontys Marketing en Communicatie een lopend onderzoek aan het publiek voor. Projectleider Saskia van Overbeek presenteerde het onderzoek over inzamelen en hergebruik van textiel in de regio, en riep tot samenwerking op. 
Met de onderzoekstitel ‘De inwoner als ervaringsdeskundige’ laat Van Overbeek het belang van een bottom-up benadering zien. Inwoners werden met vragenlijsten en interviews gevraagd in hoeverre ze meedoen met inzamelen en hergebruik van textiel, of ze tevreden zijn met de voorzieningen, welke ideeën ze hebben om het proces te verbeteren en of ze hierover mee willen denken samen met bedrijfsleven en gemeente.

Analyse resultaten 
Op dit moment zijn de onderzoekers bezig met de analyse van de resultaten, die in november verwacht wordt. De inzichten en resultaten worden onder meer gebruikt om samen met studenten en gemeente een communicatieconcept voor de stad Tilburg te ontwikkelen.  Het Textalkpubliek, bestaande uit community-leden, studenten en geïnteresseerde inwoners, reageerde enthousiast op het onderzoek, dat binnenkort ook door de onderzoekers van Fontys in de Vlaamse stad Hasselt wordt doorgevoerd. Ook worden er op dit moment gesprekken gevoerd met andere internationale partners om samenwerking op gebied van onderzoek en onderwijs tot stand te brengen. 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek en vervolgonderzoek is om tot bruikbare vormen van samenwerking tussen inwoners, bedrijven, gemeente en andere stakeholders te komen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige economie die door de samenleving gedragen wordt.

Auteur: Saskia van Overbeek

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.