Op zoek naar een meetinstrument voor Positieve Gezondheid

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij wordt gezondheid gezien als meer dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Er bestaat nog geen meetinstrument om de effecten van brede gezondheidsbenaderingen te meten, terwijl daaraan wel degelijk behoefte is. Er komt nu onderzoek naar een valide meetinstrument, dat bruikbaar is in de praktijk.

ZonMw, financieringspartner van gezondheidsonderzoek, heeft subsidie verstrekt aan onderzoek naar een meetinstrument, dat past bij een breed begrip van gezondheid. Fontys Paramedische Hogeschool is preferente partner in dit project, waarvan Universiteit Maastricht penvoerder is.

Gezondheid meten
De brede gezondheidsbenadering heeft veel draagvlak onder professionals en beleidsmakers. Op diverse plaatsen in Nederland zijn proeftuinen gestart waar deze benadering wordt ingezet, bijvoorbeeld om sociaal-economische gezondheidsverschillen aan te pakken. Om de effectiviteit van de benadering te bepalen, is een objectief meetinstrument noodzakelijk.

Binnen dit onderzoek wordt nu een meetinstrumentarium ontwikkeld voor het meten van gezondheid van volwassenen en mensen in kwetsbare situaties (hoog risicogroepen en lage sociaaleconomische status). Dit instrumentarium wordt ingezet in experimentele settings om objectief de effecten van zorginterventies te bepalen. Daarnaast wordt onderzocht of het meetinstrument bruikbaar is in de praktijk. Het project betrekt ook ethische vraagstukken. Voor langdurige kennisverspreiding wordt een leernetwerk opgezet.

Werkplaats
Voor Fontys betekent de samenwerking op korte termijn concreet dat studenten en docent-onderzoekers , via academische werkplaatsen en andere netwerken, in gesprek gaan met burgers en professionals om zo behoeften en ervaringen op te halen. Naast Fontys werken verschillende bedrijven, stichtingen, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen mee aan het onderzoek, dat drie jaar duurt. Binnen Fontys Paramedische Hogeschool is het lectoraat Health, Innovations and Technology verbonden aan dit project.

Partners in het project:

 

 

 

 

 

Auteurs: Esther Bloemen – van Gurp en Christel Ruijs

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.