Opleiding CE-DBC sluit naadloos aan op het werkveld

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Voor de vijfde keer op rij ontving Fontys CE Digital Business Concepts (CE-DBC) twee certificaten Excellent van Thuiswinkel e-Academy. Uniek. Volgens de organisatie daagt CE-DBC de studenten uit met een mix van eigen projecten en samenwerkingen met opdrachtgevers. ‘Dat maakt de opleiding tot een van de beste van Nederland.’ Volgens docent Laura Slavenburg ligt daar de kracht. ‘Er is een kort lijntje met het werkveld. Alles is gelinkt aan cases, waardoor het meteen concreet wordt.’

De belangrijkste conclusie van Thuiswinkel e-Academy is dat Fontys CE-DBC in staat is om snel in te spelen op trends en actuele ontwikkelingen in de markt. Gaat het om e-Marketing dan heeft DBC volgens het juryrapport een competentieprofiel opgesteld dat bijna naadloos aansluit op het werkveld. ‘De afgestudeerde DBC’er is degene die de vrijheid gaat nemen om te experimenteren om zo tot nieuwe verdiensten te komen.’ De deskundige uit het werkveld die bij de beoordeling betrokken was, gaf aan graag te werken met stagiaires of afstudeerders van de opleiding. Opvallende toevoeging is dat de deskundige de opleiding graag zelf zou hebben gevolgd. Een compliment, vindt Thuiswinkel e-Academy.

Artificial Intelligence
Het voornaamste uitgangspunt van Fontys CE-DBC is dat de opleiding in lijn is met de ontwikkelingen in het werkveld. De inhoud sluit daar vanzelfsprekend op aan. ‘Wat is er nu en wat is er over tien jaar’, vraagt Slavenburg zich hardop af. ‘In de verschillende vakken gaan studenten daarmee aan de slag. De opkomst van Artificial Intelligence bijvoorbeeld. Wat is daarvan de impact? Wat is positief en wat is negatief? We werken nauwelijks met boeken, dus we kunnen daar gemakkelijk op anticiperen.’

Inhoudelijke keuzes
Om de aansluiting met het werkveld te behouden, worden in het curriculum daarnaast inhoudelijke keuzes gemaakt. Zo is de stage naar voren gehaald, zodat de studenten snel aan de slag kunnen in het werkveld. ‘Maar dat betekent wel dat de student daarvoor klaar moet zijn’, zegt Slavenburg. ‘Daarom leren ze al vroeg in de opleiding hoe ze een webshop opzetten.’ In het vierde jaar werken ze meer aan strategische vraagstukken. ‘e-Commerce is voortdurend in ontwikkeling. Tegenwoordig is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de menselijke kant. Wat is het probleem en hoe los je dat op?’

Strategische samenwerkingen
Door strategische samenwerkingen krijgen de studenten op school al voeling met het werkveld. Zo heeft de opleiding een licentie van Semrush for education, een professionele tool waarmee ze dataonderzoek kunnen doen. Nieuw is de samenwerking met platform studentenbedrijf.nl, een initiatief van de Stichting Jonge Honden dat alles faciliteert wat nodig is voor een studentenbedrijf, zoals bankrekeningen, online betaalmethodes en een registratie bij de Kamer van Koophandel. Slavenburg: ‘Dat maakt het laagdrempelig voor studenten om een bedrijf te starten.’

De certificaten die Thuiswinkel e-Academy uitreikt zijn gebaseerd op de criteria die door de achterban van Thuiswinkel.org zijn opgesteld. De curricula van de gecertificeerde opleidingen voldoen aan de eisen die e-commercebedrijven stellen aan de medewerker van de toekomst. Met deze certificering tonen deze opleidingen aan studenten en het bedrijfsleven dat het curriculum inhoudelijk aansluit op de wensen vanuit het werkveld. CE-DBC is de enige opleiding in Nederland die twee certificaten Excellent ontvangen heeft. En dat voor de vijfde keer op rij.

Auteur: Paul Geerts

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.