Opleiding Toegepaste Gerontologie stopt

FOR SOCIETY

Op 27 januari heeft het college van bestuur op verzoek van Fontys Mens en Gezondheid het besluit genomen om de voltijd en deeltijd bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie te beëindigen. Tot 31 augustus 2029 hebben studenten de mogelijkheid om het diploma Toegepaste Gerontologie te behalen. In de tussentijd zorgen we dat het onderwijs op kwalitatief goede manier afgebouwd wordt zodat het diploma Toegepaste Gerontologie van waarde blijft. 

Reden tot het stoppen van Toegepaste Gerontologie 
In de afgelopen jaren heeft de bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie structureel te maken gehad met een laag en dalend aantal inschrijvingen, voor zowel de voltijd- als deeltijdvariant. De inhoud van de opleiding lijkt niet goed aan te sluiten bij de interesses van voltijdstudenten, en de duur en intensiteit van de opleiding niet goed bij de behoeften van deeltijdstudenten. Er zijn verschillende acties ondernomen op basis van evaluaties met studenten, collega’s en het werkveld om meer studenten aan te trekken. Zo is geprobeerd om de opleiding op een andere manier in de huidige markt te positioneren en is gepoogd om de opleiding qua duur en opzet van het onderwijs meer aantrekkelijk te maken voor werkende professionals. Deze acties hebben echter niet tot meer bekendheid en een hogere instroom geleid. 

Maatschappelijke relevantie van de toegepast gerontoloog 
Ondanks de structureel lage instroom van studenten voor de opleiding, wordt de maatschappelijke relevantie van de expertise van de toegepast gerontoloog door het werkveld erkend. Daarmee staat de maatschappelijke relevantie van de toegepast gerontoloog en de behaalde en nog te behalen diploma’s niet ter discussie. 
Vanwege een toenemende vraag naar expertise rondom verouderingsvraagstukken, de huidige koers van Fontys Mens en Gezondheid en het Centre of Expertise Health, onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om onze expertise op een andere manier van meerwaarde te laten zijn. Met team Toegepaste Gerontologie wordt momenteel geïnventariseerd welke kansen er liggen binnen het domein Mens en Maatschappij en eventueel andere instituten. Ook werken we op dit moment samen met de Bachelor Gezondheid rondom het thema gerontologie en verouderingsvraagstukken. Daarnaast is er de module ‘Active Ageing, een interdisciplinaire aanpak bij dementie’ ontwikkeld voor zorgmedewerkers van Tante Louise. Als laatste worden overige kansen in zakelijk aanbod verkend. 

Heb je vragen? 
Bij vragen kun je contact opnemen met Marion Poldervaart 

Auteur: Nicole van As

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.