Oplevering nieuwbouw Rachelsmolen vertraagd

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Er komt veel kijken bij een nieuwbouwproject. Voor een succesvolle oplevering zijn we van verschillende factoren afhankelijk. Zo ook bij de nieuwbouw op campus Rachelsmolen in Eindhoven. Hier worden drie nieuwe onderwijsgebouwen gerealiseerd voor vijf Fontysinstituten. De oplevering staat gepland voor start studiejaar 2023-2024.   

Door onder andere schaarste aan bouwmaterialen, personeelstekorten in de bouw en een tekort aan grondstoffen moeten we nu al concluderen dat we de oorspronkelijke planning niet halen. Dat betekent dat de vijf betrokken instituten nog even geduld moeten hebben. Zij gaan niet in de zomerperiode verhuizen, maar medio november 2023. In de planning is rekening gehouden met hun onderwijsjaaragenda.

Gelukkig ligt er een fallback scenario waar we nu op terug kunnen vallen. Dit plan is uitgedacht door de vijf verhuizende instituten samen met de dienst H en F. Het zorgt er voor dat het onderwijs tot het moment van verhuizen op de normale manier door kan gaan op de huidige locaties en studenten en medewerkers geen hinder hebben van de verhuisactiviteiten.  
We realiseren ons dat het jammer is voor de studenten en medewerkers die verhuizen, maar gelukkig hoeven ze niet al te lang te wachten voor ze hun nieuwe leer- en werkomgeving in gebruik kunnen nemen.

Auteur: Judith Tollig

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.