Phishingmail of datalek? Maak er altijd melding van

FOR SOCIETY

Een rare mail gekregen waarvan je vermoedt dat het een phishingmail is? Per ongeluk gevoelige informatie naar de verkeerde gestuurd? Of een ander incident op het gebied van informatieveiligheid gezien? Meld deze incidenten bij het juiste loket en help zo mee aan een veilig Fontys.

Pas als iedereen deze incidenten meldt, kan de Dienst IT maatregelen nemen om het hacken van systemen of het in verkeerde handen vallen van vertrouwelijke informatie voorkomen. Maar hoe doe je dat? In onderstaande infographic kun je precies lezen wat je in een bepaalde situatie het beste kunt doen (de aanklikbare links vind je onder de afbeelding).

Wil je een informatiebeveiligingsincident melden? Dit kan bij de IT Servicedesk via it-servicedesk@fontys.nl. Het melden van een datalek kan via Datalek-formulier (fontys.nl).  

Samen cybercriminaliteit tegengaan
Alleen door samen ‘informatieveilig’ te werken, kan Fontys cybercriminaliteit tegengaan. Fontys heeft daarvoor Gouden Regels opgesteld: concrete manieren om beter met je (digitale) gegevens en middelen om te gaan. Vaak simpele regels, die iedereen kan oppakken, maar met een groot effect. 

Dit studiejaar worden drie pijlers van informatieveilig handelen extra uitgelicht. Deze keer is dat het melden van incidenten rondom informatieveiligheid. Hierna volgen nog het veilig delen van documenten en goed wachtwoordgebruik. Wil je er al meer over weten, neem dan een kijken op de nieuwe website van Information Security & Privacy.

Phishing email or data leak? Always report it

Received a strange email that you suspect to be a phishing email? Accidentally sent sensitive information to the wrong person? Or seen another information security incident? Report these incidents to the right desk and help make Fontys safe.

Only when everyone reports these incidents can the IT department take measures to prevent systems from being hacked or confidential information falling into the wrong hands.
But how do you do that? In the infographic below, you can read exactly what to do best in a given situation (the clickable links can be found below the image).

Want to report an information security incident? You can do so by contacting the IT Service Desk at it-servicedesk@fontys.nl. Reporting a data leak can be done via the Data leak form (fontys.nl)

Countering cybercrime together
Fontys can only combat cybercrime by working together on ‘information security’. To this end, Fontys has drawn up Golden Rules: concrete ways to handle your (digital) data and resources better. Often simple rules, which anyone can pick up on, but with great effect.  

This academic year, three pillars of information security are highlighted. This time it is reporting information security incidents. This will be followed by secure document sharing and proper password use. If you already want to know more, take a look at the new Information Security & Privacy website.

Auteur/Author: Petra Merkx

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.