Podcast: Betekenisvolle contacten stimuleren

FOR SOCIETY

De huidige maatschappij vraagt veel van mensen. Verwacht wordt dat mensen zich met behulp van hun sociale netwerk zoveel mogelijk zelf kunnen redden, met zo min mogelijk professionele hulp. Voor mensen met beperkte (gezondheids)vaardigheden is dat lang niet altijd zo eenvoudig. In deze derde aflevering van de podcastserie Zoek het uit! gaat het gesprek over samenredzaamheid en kwetsbaarheid in de wijk.

Lector Eveline Wouters en onderzoeker Hélène van den Nieuwenhoff gaan in gesprek met Els De Maeijer over samenredzaamheid en kwetsbaarheid in de wijk Fatima-Oost in Tilburg. Over betekenisvol onderzoek voor de maatschappij. Eén van de grootste uitdagingen is dat we het tegenwoordig niet meer redden met alleen professionele zorg, maar dat we ook veel zelf moeten doen.

Ombuigen naar sterkte
In deze aflevering gaat het over het project KwilT, naar: ‘ik wil het’, maar ook naar Quilt, omdat dit stadsdeel namen draagt die naar textiel verwijzen. In het gesprek leert Els van Eveline en Hélène dat kwetsbaarheid eigenlijk niet bestaat, dat het meer gaat over wederkerigheid, over het doen van dingen mét elkaar. Eigenlijk bestaat kwetsbaarheid niet, want het kan omgebogen worden naar sterkte. Een positieve gedachte.

Betekenisvolle contacten stimuleren
Mensen kunnen moeite hebben met contacten leggen en met informatie vinden en begrijpen. Dat speelt ook in de buurt Fatima-oost in Tilburg, waar relatief veel ouderen wonen en jongeren met leerproblemen wonen en/of werken. Er is daarom in deze buurt een project gestart om samenredzaamheid te bevorderen. Op verschillende manieren worden binnen dit project betekenisvolle contacten gestimuleerd. Ook tussen jong en oud. Er is een buurtverbinder, er is een ontmoetingsruimte waar de jongeren de horeca verzorgen en er zijn jongeren die ouderen assisteren bij de diverse activiteiten in de buurt en met hand- en spandiensten.

Het project is een initiatief van Prins HeerlijkDe Wever en TBV Wonen.

Fontys Centre of Expertise Health doet onderzoek naar de werkzame onderdelen van dit project. Het bereik van het project wordt in kaart gebracht, evenals de ervaringen van buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en de jongeren die begeleid worden door Prins Heerlijk. 

Praktijkgericht onderzoek bij Fontys 
Binnen Fontys wordt heel veel praktijkgericht onderzoek gedaan. Maar wat wordt er dan onderzocht en voor wie? Hoe doen wat dat? En wat levert het op? Wie zijn erbij betrokken en waarom is het zo belangrijk? In de videoserie Fontys Onderzoekt en de podcastserie Zoek het uit! praten we met onderzoekers, studenten en werkveldpartners over hun specifieke onderzoek. Zo vinden we antwoorden op onze vragen en krijgen we beter inzicht in het maatschappelijk belang van praktijkgericht onderzoek bij Fontys.

Dat maatschappelijk belang sluit naadloos aan bij de grote en complexe uitdagingen van deze tijd. Met de kennis die we in ons praktijkgericht onderzoek ontwikkelen sluiten we direct aan bij vragen van burgers, bedrijven, publieke organisaties en overheden. In het onderzoek werken onderzoekers, docenten en studenten vanuit verschillende vakgebieden samen met professionals uit het werkveld aan oplossingen voor concrete vraagstukken uit de praktijk.

Zoek het uit! De podcast
Nou klinkt onderzoek doen een beetje moeilijk, vaag en zwaar, maar met de podcastserie Zoek het uit! laten de sprekers zien hoe normaal en hoe dankbaar het is om onderzoek te doen. In de serie gaat Els de Maeijer, onderzoeker en docent bij Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, in gesprek met onderzoekers, studenten en collega’s uit het werkveld. 

Luister naar het volledige gesprek tussen Eveline Wouters, Hélène van den Nieuwenhoff en Els De Maeijer over Samenredzaamheid in het project KwilT . 

 

Over Eveline Wouters
Eveline is lector aan het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys en bijzonder hoogleraar bij Tranzo (Tilburg University) en zij onderzoekt succesvolle technologische innovaties in de zorg. Voor Eveline gaat technologische innovatie over betekenisvolle verbindingen tussen technologie en sociale innovatie; samenwerken is daarbij key.

Over Hélène van den Nieuwenhoff
Hélène werkt als docent en onderzoeker bij Fontys Mens en Gezondheid. Het KwilT-onderzoek dat onder andere plaatsvindt onder het Center of Expertise health biedt Hélène de mogelijkheid om haar interesse naar samenredzaamheid, gezondheid en interprofessioneel samenwerken, vorm te geven.

Het KwilT project won de 2de publieksprijs van de ZorgSaamWonen Award 2023. Lees hier meer over het project KwilT.

 

auteur: Monique van Laar

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.