Principeakkoord cao-hbo 2023-2024

FOR SOCIETY

Cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo. Cao-partijen hebben een cao afgesloten met een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Partijen hebben met dit cao-akkoord afspraken gemaakt over enkele grote thema’s, namelijk werkdruk en vitaliteit, contracten en loonontwikkeling per 1 juli 2023. Hiermee zijn een afgewogen verzameling inhoudelijke afspraken gemaakt die passen bij de ontwikkelingen in de sector.
Met ingang van 1 juli 2023 worden de lonen in schaal 1 tot en met 10 structureel verhoogd met 150 euro bruto. De lonen in schaal 11 en 12 worden structureel verhoogd met 100 euro bruto. Het maximum van de functieschalen 11 en 12 wordt daarop aanvullend verhoogd met een extra trede. Daaropvolgend ontvangen alle salarisschalen – eveneens per 1 juli – een verhoging van 6,36%.

Met het salaris van september ontvangen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn bij een hogeschool een incidentele pensioengevende uitkering van € 833,- bruto naar rato van het dienstverband.

Het principeakkoord zal op 7 juli 2023 worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht. Een definitief akkoord zullen wij direct communiceren.

De volledige tekst van het principeakkoord kun je hier vinden.

Auteur: dienst P&O 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.