Programma Hybride Leeromgevingen in actie bij MindLabs

FOR SOCIETY

MindLabs is één van de hybride leeromgevingen van Fontys die met haar nieuwe huisvesting een nieuwe fase ingaat. Hier komen onze instituten ICT en Journalistiek samen onder één dak. En daarmee is slechts een deel van MindLabs gevuld. Naast Fontys vinden bedrijven als Zwijsen en DPG Media en andere onderwijsinstellingen als ROC Tilburg en Tilburg University hier hun plek. De opening staat gepland in schooljaar 2022/2023. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Mindlabs en het Raamwerk
MindLabs belooft een bruisende ontmoetingsplek te worden waar grenzen verlegd en domeinen overstegen worden en waar nieuwe relaties hun oorsprong zullen vinden. “Een hybride leeromgeving bij uitstek” volgens het programma Hybride Leeromgevingen. Op donderdag 2 juni kwamen de MindLabs delegatie en twee ontwikkelaars van het Raamwerk Hybride Leeromgevingen bijeen. Aan de hand van het Raamwerk bespraken zij welke elementen belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een Hybride Leeromgeving. Concreet: welke elementen hebben al (voldoende) aandacht gekregen en waar moet nog verder het gesprek over worden gevoerd? Vervolgens is op een aantal elementen dieper ingegaan. De sfeer was ontspannen en gaf aanleiding voor kritisch nadenken over aan aantal elementen, zoals de gedeelde visie en gewenste rolverdeling binnen de hybride leeromgeving. Op basis van dialoog ontstond er binnen de groep een eenduidig beeld over belangrijke aandachtspunten.

In gesprek
Wat de boventoon voerde bij de afronding van de sessie was: dit moeten we veel vaker doen. Dat wil zeggen: we moeten vaker onderling het gesprek aangaan over wat onze ambities zijn met hybride leeromgevingen en hoe we onze hybride leeromgevingen hebben ingericht. We waren na afloop van de sessie nog lang niet klaar en we zouden deze gesprekken met meer betrokkenen moeten voeren. Gelukkig is het Raamwerk zo ontwikkeld dat men er zelfstandig mee aan de slag kan. De ontwikkeling van een digitaal invulbare versie draagt daar ook aan bij. Deze digitale versie gaat op 14 juni de testfase in, dus vanaf dat moment is het mogelijk om met de versie te experimenteren.

Werkvorm
Complimenten werden gegeven over de actieve werkvorm die we hanteerden. Het bewustzijn rondom wat verstaan wordt onder hybride leren en dat dit meer is dan samenwerken aan projecten, maar dat er ook een leercomponent zit in de ontmoeting tussen onderwijs- en beroepspraktijk, bleek een eyeopener te zijn. Direct werd de vraag gesteld: kunnen jullie geen presentatie over hybride leeromgevingen geven tijdens de openingsbijeenkomst op MindLabs?

Boost
Al met al heeft deze samenwerking en implementatie van het Raamwerk iets los gemaakt. Aan beide kanten. MindLabs die meer met het Raamwerk wil werken en zich genoodzaakt voelt het gedachtegoed over te brengen aan anderen. Evenals het team Raamwerk ontwikkelaars dat een boost heeft gekregen door te zien welk effect het door hun ontwikkelde instrument kan hebben op de toekomst van hybride leeromgevingen. Kortom, een mooie waardering voor het harde werk dat sinds september 2020 is geleverd en een voorbode voor meer betekenisvolle leermomenten in de toekomst.

Wil je ook met het Raamwerk aan de slag? Klik dan hier voor handige tools en meer informatie. 
Of ben je benieuwd naar de nieuwe MindLabs omgeving? Klik dan hier voor een impressie.
Lijkt het je nou leuk om ook van zulke sessies te begeleiden vanuit het programma Hybride Leeromgevingen? We zoeken nog versterking! Neem voor informatie contact op met programmaleiders Peter Bos of Rens Gresnigt.

 

Auteur: Jolijn Jansen

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.