Resultaten mobiliteitsenquête 2022

FOR SOCIETY

Hoe reis jij naar Fontys? De centrale vraag in de in juni uitgezette mobiliteitsenquête. Daarin meten we als mobiliteitsteam de tevredenheid over de bereikbaarheid, het reisgedrag van de Fontyscommunity en kansen voor de toekomst om de mobiliteitsdienstverlening zo passend mogelijk te maken. De resultaten van de mobiliteitsenquête zijn als het ware een toets op de huidige mobiliteitsagenda. Daarnaast dienen resultaten ook als input voor de nieuwe agenda.

Sinds 2016 nemen we iedere twee jaar de enquête af bij zowel studenten als medewerkers. Dat zorgt voor een goed overzicht van onze vervoerskeuzes door de jaren heen. Ook kunnen we op die manier meten of maatregelen die we in de tussentijd genomen hebben een effect hebben. Zo monitoren we continu of de strategie passend is bij ons werk. Belangrijke items uit dit beleid zijn onder andere het openbaar vervoer stimuleren, meer fietsen, de autobereikbaarheid faciliteren door de parkeerdruk te verlichten en het faciliteren van niet-reizen, oftewel studeren/werken op afstand. Zo bieden we voor iedereen maximale keuzevrijheid en dragen we bij aan een duurzame vitale Fontyscommunity en aantrekkelijke campuslocaties en onze omgeving. Jij kiest namelijk hoe je reist bij Fontys.

Alle resultaten van de enquête zetten we, zoals altijd, in een officiële rapportage. Die kun je vinden op de website. Daarin lees je onder andere de gemiddelde reisafstand (medewerkers: 29.8km, studenten: 40.8km) en de gemiddelde tevredenheid van medewerkers (7.7) en studenten (6.8). We hebben een aantal belangrijke resultaten verwerkt in onderstaande animatie.

Auteur: Yvette Laros

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.