Richard van der Wurff interim-directeur Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het college van bestuur van Fontys heeft Richard van der Wurff benoemd tot interim-directeur van Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW). De benoeming gaat in per 8 mei 2023. Richard van der Wurff volgt Maarten van Andel op die vier jaar leiding gaf aan TNW en Fontys per 1 april verliet.  

Richard van der Wurff is een ervaren onderwijsprofessional. Momenteel leidt hij de introductie van de nieuwe bachelorprogramma’s bij de faculteit Wiskunde & Informatica van de TU/e. Daarvoor was hij onder meer interim-directeur Social Studies bij NHL Stenden in Leeuwarden en onderwijsdirecteur aan de Universiteit van Amsterdam. Aan het begin van zijn professionele carrière was hij docent en onderzoeker op het gebied van telecommunicatie, media en digitalisering.  

Richard kijkt er naar uit om te beginnen bij Toegepaste Natuurwetenschappen. ‘Voordat ik officieel start, kom ik al graag een paar keer langs om kennis te maken met de mensen, het onderwijs en het onderzoek. Het is mijn opdracht als interim-directeur om met zoveel mogelijk betrokken een strategisch plan te maken voor een goede toekomst van TNW. Ik hoor daarom graag wat er speelt, wat de historie en tradities zijn, en hoe er door verschillende mensen over de toekomst wordt gedacht. Als ik kijk naar de vragen die er in de maatschappij spelen, denk ik dat er veel behoefte is aan de professionele expertise van TNW’ers. Daar wil ik me graag voor inzetten.’

Het college van bestuur van Fontys is content met de aanstelling van Richard van der Wurff. ‘Zijn ervaring als leidinggevende in het hoger onderwijs een groot pluspunt, net als zijn bekendheid in de regio én binnen een van onze kennispartners, de TU/e’, licht Fontys-bestuursvoorzitter Joep Houterman de benoeming toe. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat zowel het instituut TNW als de samenwerking met de andere technische instituten binnen Nexus in goede handen zijn bij Richard.’

Auteur: Sander Peters   

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.