Ruim 900.000 euro voor onderzoek naar quantumveilige cryptografie

FOR SOCIETY

De komst van quantumcomputers zal grote maatschappelijke gevolgen hebben, met name op het vlak van cybersecurity. Het brede onderzoeksconsortium QISS, van onder meer Fontys, krijgt bijna 1 miljoen euro om onderzoek te doen naar de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van de invloeden die quantumtechnologie op onze samenleving zullen hebben. De financiering komt vanuit het programma Maatschappelijke impact van quantumtechnologie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Quantumcomputers
De komst van quantumcomputers gaat snel. Deze intelligente en krachtige computers kunnen informatie op een nieuwe manier verwerken en op deze wijze grote en belangrijke doorbraken forceren. De ontwikkeling hiervan is in volle gang. Quantumcomputers zullen grote kansen bieden, maar kunnen ook een bedreiging vormen wanneer kwaadwillende partijen ze gebruiken om cruciale informatiesystemen van onze samenleving aan te vallen. Het is daarom nodig om een transitie voor te bereiden naar encryptie die bestand is tegen aanvallen door quantumcomputers. 

Onderzoek naar quantumveilige cryptografie
In dit onderzoek wordt de impact van deze transitie onderzocht, om zo bij te dragen aan een Nederlands ecosysteem voor quantumveilige cryptografie. Andere doelen van het onderzoeksproject zijn om het grote publiek te informeren en verantwoord innovatiebeleid en regelgeving te ontwikkelen.

Het lectoraat Moral Design Strategy is een van de deelnemers in het onderzoek. Zij zullen hiervoor een moral lab ontwikkelen. Daarnaast wordt er een PhD traject aan gekoppeld. Lector Bart Wernaart: “Het is super gaaf om aan zo’n belangrijk onderzoek mee te kunnen doen. Met ons moral lab kunnen we letterlijk aan de knoppen draaien en zo zien precies zien hoe de ethische invloed is op dit maatschappelijke vraagstuk.”

Consortium QISS
NWO stimuleert via het programma Maatschappelijke impact van quantumtechnologie onderzoek naar de invloeden die deze technologie op onze samenleving zullen hebben. Deze call wordt bovendien medegefinancierd door het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dat het animo voor dit onderzoeksonderwerp groot is, blijkt uit het grote consortium dat aan de slag gaat. Niet alleen Fontys neemt deel, maar daarnaast ook de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Rathenau Instituut, Raad voor het Openbaar Bestuur, Universiteit Leiden, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (J&V), Infrastructuur en Waterstaat (I&W),  ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, De Nederlandsche Bank, ABN AMRO, Quantum Delta NL en een aantal internationale samenwerkingspartners.

Meer informatie
Meer info over dit onderzoek vind je op de website van de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie over het lectoraat Moral Design Strategy vind je op www.fontys.nl/moraldesignstrategy.

 

Auteur: Michelle Breemans

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.