Samenwerking Fontys ACE en Natuurmuseum Brabant krijgt vorm

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

De samenwerking tussen Natuurmuseum Brabant in Tilburg en Fontys Academy for the Creative Economy krijgt een structureel vervolg. Werkten vierdejaars vorig jaar al samen met het museum, dit jaar sluiten ook eerstejaars aan. Naast andere projecten werken ze onder meer aan een project over mammoets. Het partnership in education is onlangs officieel bekrachtigd door beide organisaties.

Mammoets, gigantische zoogdieren die wel iets weg hebben van olifanten. Miljoenen jaren geleden bevolkten ze de aarde. Tot zo’n vierduizend jaar terug, toen ze waarschijnlijk onder invloed van klimaatveranderingen zijn uitgestorven. Evengoed spreken deze kolossen nog altijd tot de verbeelding. Mede daarom wil Natuurmuseum Brabant, dat allerlei restanten van de mammoet in huis heeft, een exemplaar reconstrueren. Maar dat is niet goedkoop. En daar komen de studenten van de opleiding Fontys CO-CCC/CO-IEMES om de hoek. Een vierdejaars doet dit semester vooronderzoek naar wat de mogelijkheden zijn, waarna eerstejaars in het tweede semester aan de slag gaan met de creatieve invulling.

Toekomstonderzoek
Het is een van de voorbeelden hoe de samenwerking tussen Natuurmuseum Brabant en Fontys Academy for the Creative Economy vorm krijgt. Onlangs bekrachtigden docent Ivanca Linders van Fontys ACE en directeur Fiona Zachariasse van het Natuurmuseum dit partnership in education. Andere onderwerpen waarmee de studenten van de communicatieopleiding aan de slag gaan, zijn een campagnemaand over bestuivers (bijen en vlinders), verwachting- en toekomstonderzoek en een randprogramma voor jongeren. Daarnaast onderzoeken de studenten een concept voor museumovernachtingen.

Voldoende expertise
Beide partijen zien de meerwaarde van deze samenwerking. Ze zien inhoudelijke raakvlakken in een brede uitdagende context, aldus een verklaring. ‘Natuurmuseum Brabant en ACE zoeken daarom continuïteit en een structurelere samenwerking.’ Beide partijen hebben voldoende expertise in huis om de verschillende thema’s uit te werken en te begeleiden. De samenwerking gaat bovendien verder. Zo gaat Ivanca Linders een masterclass verzorgen voor medewerkers van het museum. Daarin komen concepting en museumbeleving samen. In januari wordt de samenwerking geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Rond die tijd wordt ook besloten of het partnership een vervolg krijgt.

Tekst: Paul Geerts/Beeld: Natuurmuseum Brabant

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.