Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven centraal tijdens opening studiejaar

FOR SOCIETY

De opening van het studiejaar van Fontys Hogeschool op maandag 29 augustus 2022 staat in het teken van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland), Roger Dassen (chief financial officer van ASML) en Joep Houterman (voorzitter college van bestuur Fontys) bespreken tijdens de jaaropening de mogelijkheden en kansen op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en innovatie. Om de plannen te bekrachtigingen wordt er een driejarige samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Fontys en ASML.

Joep Houterman zal tijdens de opening van het studiejaar ingaan op de gewenste relatie tussen het hbo en het werkveld. Het onderwijs levert het bedrijfsleven niet alleen stagiaires en afgestudeerden, maar zoekt daarnaast ook intensieve samenwerking met werkveldpartners in hybride leeromgevingen waar studenten, docenten en professionals van bedrijven samen leren, ontwikkelen en professionaliseren. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor het praktijkgerichte onderzoek dat het hbo typeert.

Midden- en kleinbedrijf
Het mkb en de hogescholen werken ook nu al samen in verschillende vormen. Hoe dichter onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar zitten, bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen, hoe sneller we antwoord krijgen op de uitdagingen waar we voor staan. Jacco Vonhof schetst het wenkend perspectief van de relatie tussen het hbo en het mkb en gaat in op de maatschappelijke uitdagingen, innovaties, talentontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden.

ASML en Fontys 
Joep Houterman en Roger Dassen vertellen over het doel van de samenwerking tussen ASML en Fontys, namelijk talent en kennis ontwikkelen waar ook de hele keten van toeleverende bedrijven in de regio baat bij heeft. De samenwerking bestaat uit stageplekken, opdrachten voor projecten, bedrijfsbezoeken, gastlessen, participatie in hybride leeromgevingen en deelname aan carrière-events. Ook op het gebied van praktijkgericht onderzoek wordt actief samengewerkt. Daarnaast levert ASML hybride docenten, bekijken ASML en Fontys de mogelijkheden om de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) te ondersteunen in het implementeren van wetenschap en techniek binnen het basisonderwijs en is er betrokkenheid bij werkveldadviesraden en afstudeerzittingen. Bovendien worden faciliteiten en kennis actief gedeeld en uitgewisseld.

Wanneer en waar
De opening van het studiejaar vindt plaats op maandag 29 augustus bij Fontys Hogeschool (aula R5, Rachelsmolen, Eindhoven) van 15.30 tot 16.30 uur.

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.