Samenwerking op aanvullende diagnostiek bij Fysiotherapie

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

PECE Zorg werkt nu ongeveer 7 jaar samen met het Fontys Centre of Health and Movement (FCHM). De praktijk maakt met name gebruik van de Biodex: specialistische apparatuur om krachtmetingen te doen bij onder andere de voorste kruisband. De metingen worden op vrijdagmiddag tijdens een FCHM-spreekuur bij de patiënten van PECE Zorg verricht. De Biodexmeting geeft fysiotherapeuten data die waardevol zijn voor het vervolg  van het behandeltraject. Voor studenten is het belangrijk dat zij leren hoe je de metingen verricht. 

Ik vind het een mooi gegeven dat we bijdragen aan de opleiding van de toekomstige zorgprofessional, hoewel dat voor mij niet de voornaamste reden is’, zegt fysiotherapeut Iva Rongen. ‘Het FCHM is voor mij vooral een laagdrempelig expertisecentrum waar ik op terugval voor het gebruik van specialistische apparatuur. Ik wijs mijn collega’s er ook regelmatig op. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. Tijdens de rondleiding was het overigens een eyeopener dat je bij het FCHM ook een loopanalyse en inspanningstest kunt laten uitvoeren. Dit is voor onze praktijk zeker interessant.’

Tijd- en geldbesparing door Biodex
De Biodexmeting via FCHM bespaart PECE Zorg tijd en geld, zegt Iva. ‘Voorheen deed ik de meting zelf en blokte ik hier een aantal uren voor. Als er dan maar twee patiënten kwamen opdagen, bleef ik zitten met een gat in mijn agenda.’ De docenten verrichten de meting samen met de studenten en geven de data vervolgens door aan de patiënt en aan de therapeut. De interpretatie van de data op de patiënt wordt door de therapeut zelf gedaan, omdat hij/zij de volledige casus van de patiënt kent. 

Verbinding tussen praktijk en onderwijs
‘Het lijkt mij een leuk idee om in de toekomst aan te sluiten bij een Biodex-meting van een patiënt, zodat ik samen met de studenten de data-interpretatie kan doornemen. Die vertaalslag kunnen maken, van data naar de praktijk, is zeer waardevol. De Biodex is heel biomedisch en mechanisch, maar als je er als therapeut bij bent kun je alle aspecten bespreken: persoonlijke factoren en externe factoren alles wat invloed kan hebben op de uitslag van de test. Het is altijd een wens geweest mijn werk af en toe te combineren met onderwijs, dus ik sta hier zeker voor open. Het is een mooie kans voor de student en onze cliënten ervaren de interactie met de studenten ook als zeer positief.’ 

Het belang van aanvullende testen
 ‘In cursussen, met name VKB-cursussen (voorste kruisBand, red.) is het heel normaal om deze test te doen. Praktijken die geen Biodex in de buurt hebben zien dit ook vaak als belemmering. In mijn ogen zou elke VKB-revalidant dit moeten doen. Het is natuurlijk niet verplicht, maar als de mogelijkheid er is, zou ik het elke praktijk aanraden. Dat geldt ook voor de loopanalyse en inspanningstest, deze bieden – zeker voor bijvoorbeeld hardlopers – absoluut inzichten en dus een meerwaarde.’

Snellere zorg en innovatie
PECE Zorg werkt vaker samen met expertisecentra en universitaire ziekenhuizen. Door de korte lijntjes en goede contacten kan de organisatie patiënten sneller doorverwijzen of eenvoudig contact opnemen met de specialist voor aanvullend overleg. ‘Dit is soms ook echt nodig. Sommige problematiek vraagt om een snelle behandeling’, aldus Iva. ‘De samenwerking zorgt er ook voor dat we kunnen werken met de nieuwste technologieën en specialistische apparatuur zoals bij het FCHM én we krijgen vaker te maken met ingewikkelde en uitdagende casuïstieken.’

Preventieve gezondheid
Fysieke, mentale gezondheid en sociaal welbevinden: allemaal thema’s waarbij de patiënt centraal staat en die momenteel zeer actueel zijn in de zorg. PECE Zorg zou ook hiervoor graag een beroep doen op expertisecentra. Het blijkt namelijk lastig dit zelf in huis in te richten. ‘De aanvulling van een sportpsycholoog zou voor ons bijvoorbeeld erg welkom zijn. Misschien een suggestie voor FCHM? Ik begrijp trouwens dat er ook multidisciplinair wordt gewerkt met Podotherapie. Dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. Een hardloper kan dan na een loopbandanalyse direct door voor voetzooltjes. Goed te weten dat dit ook tot de mogelijkheden bij FCHM hoort.’ 

Meer informatie of samenwerken met FCHM?
www.fontys.nl/fchm
fchm@fontys.nl

Iva Rongen is fysiotherapeut bij PECE-zorg in Eindhoven. 
PECE Zorg is onderdeel van de PECE Zorg groep. PECE heeft een breed pakket aan specialisaties in huis, van knie- en schouderexpertise tot orthopedische revalidatie, sportfysio- en manuele therapie. Daarnaast werkt de organisatie samen met andere zorgverleners, universitaire centra, ziekenhuizen en het Fontys Centre of Health & Movement van Fontys Paramedisch.

Auteur: Claudia Hermans

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.