Social Work needs Masters

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Een mijlpaal om te vieren! Vrijdag 27 oktober verdedigde onze lector Sociale Veerkracht Mariël van Pelt haar proefschrift ‘Social Work needs Masters’ aan de Radboud Universiteit. Mariël onderzocht in haar promotietraject wat de masteropleiding sociaal werk bijdraagt aan professionalisering en academisering van het sociaal werk. 

Het onderzoek
Mariël van Pelt’s proefschrift gaat in op de verwachtingen van betrokken partijen ten aanzien van de Master of Social Work (MSW). Zo zijn de verschillen tussen bachelor- en masteropgeleide sociaal werkers onderzocht om conclusies te trekken over de betekenis van de masteropleiding. In haar onderzoek keek Mariël enerzijds naar de aanpassingen die nodig zijn om Practice Development, een benadering van praktijkontwikkeling uit de verpleegkunde, aan te laten sluiten bij het sociaal werk en anderzijds in welke mate deze aangepaste vorm hier al deel van uitmaakt.

Resultaat
De belangrijkste bevinding van haar proefschrift: de masteropleiding sociaal werk blijkt een significant effect te hebben op de mate waarin sociaal werkers hun praktijk onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Haar proefschrift werpt een nieuw licht op de meerwaarde van een masteropleiding bij de professionalisering en academisering van het sociaal werk.

Benieuwd naar het vervolg
Na afloop kreeg Mariël mooie reacties: ‘Hier worden alle opleidingen Social Work beter van.’ Een hoogleraar schreef: ‘Je onderzoekt op een interessante manier de rol en positie van masteropleidingen sociaal werk. Niet enkel relevant in Nederland, maar ook voor Vlaanderen en andere Europese landen.’ Men is ook zeer benieuwd naar het vervolg. Mariël: ‘Laten we samen blijven werken aan het verder versterken van de sociaal werk praktijk, het onderzoek en de (master)opleidingen. Ik ga daar in ieder geval nog vele jaren mee door.’

Lector Mariël van Pelt
Mariël studeerde politicologie en de eerstegraads lerarenopleiding aan de Radboud Universiteit. Zij is naast lector Sociale Veerkracht bij Fontys Sociale Studies, ook werkzaam bij Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Van 2006 tot 2008 was Mariël projectleider en ontwikkelaar van de eerste masteropleiding sociaal werk in Nederland. Tot 2022 was Mariël, onder andere als opleidingscoördinator, betrokken bij de Hogeschool in Arnhem en Nijmegen. Sinds voorjaar 2022 is Mariël werkzaam als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Sociale Studies. Meer weten? Mail Mariël via m.vanpelt@fontys.nl.

Auteur: Leonie Thijssen

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.