Sociale veerkracht: terugveren bij tegenslag

FOR SOCIETY

Op 6 april 2023 worden lectoren Sociale Veerkracht Mariël van Pelt en Maja Roçak officieel geïnstalleerd en spreken zij hun lectorale rede uit. Deze openbare rede ‘Sociaal werken aan veerkracht’ wordt voorafgegaan door verschillende thematafels gericht op sociale veerkracht. Deze thematafels vormen ook meteen de aftrap van de nieuwe periode van de Werkplaats Noord-Brabant Fontys, een van de kernprojecten van het lectoraat voor de komende vier jaar.

In de rede nemen Mariël en Maja het publiek  mee in het denken over sociale veerkracht en het sociaal werken aan sociale veerkracht. Ook presenteren zij de onderzoeksagenda van het lectoraat. Sociale veerkracht is een actueel en relevant thema dat gaat over hoe mensen en gemeenschappen zich staande houden en terugveren bij tegenslag. Het doel van het lectoraat is om kennis en concrete tools te ontwikkelen die benut worden door (toekomstige) sociaal werkers en hun organisaties bij de aanpak van actuele samenlevingsvraagstukken die een beroep doen op sociale veerkracht. Voorafgaand aan de rede zijn er thematafels voor onze werkveld- en netwerkpartners, docent-onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Programma 
13.30u   Ontvangst
14.00u   Opening
14.15u   Thematafels
15.30u  Pauze en inloop voor lectorale rede
16:00u – 16.10 u Welkom door Caroline Schipper, directeur Fontys Sociale Studies
16.10u – 16.45u  Lectorale rede door Mariël van Pelt en Maja Ročak: ‘Sociaal werken aan veerkracht’
16.45u  Installatie van Mariël van Pelt en Maja Ročak als lectoren Sociale Veerkracht door Arian Steenbruggen, college van bestuur Fontys
17.00u  Afsluiting  

Thematafels
Er zijn vier thematafels:
1. Sociale veerkracht en ouderen
Welke beelden en denkpatronen beïnvloeden de zorg voor de ouderen in Nederland?
2. Sociale veerkracht in stedelijke context: Community building, sociale stedelijke vernieuwing en inspraak
Welke vraagstukken liggen er op het gebied van community building, sociale stedelijke vernieuwing en inspraak?
3. Een sociaal veerkrachtige omgeving voor kinderen en jongeren
Hoe kunnen we een sociaal veerkrachtige omgeving creëren voor jongeren met een focus op inspraak, invloed en talentontwikkeling?
4. Sociale veerkracht en politiseren
Bij politiseren richten sociaal werkers zich op de aanpak van de structurele oorzaken van langdurige sociale problemen van mensen en onrechtvaardige verdeling van de kapitaalbronnen die mensen nodig hebben om zich staande te houden. Wat is er nodig om te kunnen politiseren? Wat vraagt dit van onderwijs, onderzoek en de praktijk?

Kijk voor hier voor meer informatie en aanmelden.  

 

auteur: Jojanneke Wehmeyer

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.