Stagelopen of afstuderen in een PW; ontdek waar je kracht ligt

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Rabia Birtek en Yasemin Aydin zijn als vierdejaars studenten social work betrokken bij professionele werkplaats (PW) Achtste Barrier, een onderdeel van de Stap naar Gezonder. Binnen deze professionele werkplaats werken ze grensoverstijgend samen met het werkveld en de maatschappij, op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Binnen de PW van de Stap ligt de focus op welzijn en gezondheid. Studenten van verschillende studierichtingen kunnen stagelopen of afstuderen binnen een PW.

Nieuwe contacten opdoen in de wijk
Rabia doet een afstudeerproject rondom eenzame moeders in de wijk. Het viel haar op dat er vooral blanke moeders in het wijkcentrum komen, terwijl ze op straat veel moeders met een andere afkomst tegenkomt. Ze ging op onderzoek uit, waarom zijn deze moeders niet actief in het wijkcentrum? En waar hebben ze behoefte aan? Uit haar onderzoek blijkt dat jonge moeders in de wijk zich vooral eenzaam voelen. “Ze zijn op zoek naar andere moeders om ervaringen mee uit te wisselen, maar weten vaak niet hoe ze met hen in contact kunnen komen. Daarom gaan we bijeenkomsten organiseren voor jonge moeders, met de focus op expats. Zo kunnen zij hun netwerk versterken en voelen ze zich minder alleen.”

Naast moeders is er nog een doelgroep waar Rabia haar hart sneller van gaat kloppen. “Ik vind het leuk om met ouderen te werken. Er was vanuit de eerstelijnszorg al een wandelgroep opgericht. Ik heb daar, samen met andere studenten, een kookgroep aan toegevoegd. Een keer per week koken we samen met oudere wijkbewoners. We kiezen een recept van de Jumbo uit en zij sponsoren onze boodschappen. Tijdens het koken ontstaan er mooie gesprekken, de ouderen zijn erg blij met ons initiatief. Ze doen nieuwe contacten op en vinden het fijn om iets buitenshuis te ondernemen. Wat ik leuk vind om te merken is hoe nieuwsgierig ze zijn. Ze staan open voor verschillende culturen en vragen honderduit over mijn cultuur. Mooi dat ik mijn kennis aan hen kan overdragen.”

Eenzaamheid en zingeving
Yasemin doet haar jaarstage bij Achtste Barrier. Na een studieonderbreking was ze op zoek naar een fijne stageplaats en die vond ze in Achtste Barrier. “Ik richt me met name op het project ‘zin-in’, daarin organiseren we maandelijks zingevingsgesprekken met buurtbewoners. We hebben inmiddels 8 vaste deelnemers en krijgen als feedback dat de gesprekken erg fijn zijn en wel vaker plaats zouden mogen vinden! Onze volgende stap is het opleiden van vrijwilligers, we volgen een training om dat zelf te kunnen doen. Zo zorgen we ervoor dat de gesprekken, ook zonder onze inmenging, door blijven gaan. Nu nemen er alleen vrouwen deel, maar op termijn zijn mannen ook welkom. De gesprekken zijn echt ontstaan vanuit de behoefte van de wijk. Veel mensen kampen met uitval door psychische- en lichamelijke problemen en voelen zich eenzaam. Zingevingsgesprekken helpen hen weer op weg en laten hen zien dat ze niet alleen zijn.”

Ruimte voor ontwikkeling
Rabia en Yasemin zijn het erover eens dat vooral de ruimte die ze binnen de PW krijgen om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun kracht ligt erg fijn is. Yasemin: “Het is geen traditionele stageplaats en in het begin moest ik best even zoeken. Ik werk voornamelijk met vrijwilligers en wist niet goed wat zij van me verwachten. Inmiddels heb ik mijn draai gevonden en wil ik ook mijn afstudeerproject graag bij Achtste Barrier doen. Hier kun je echt iets betekenen voor mensen en een positieve verandering teweegbrengen.” Rabia: “Ik had eerst niet helemaal scherp wat er nu precies gebeurt binnen een PW en waar ik van meerwaarde kan zijn. Ik ben toen gewoon aangesloten bij een aantal gesprekken binnen Achtste Barrier om erachter te komen waar ik zou kunnen helpen. Dat bracht me op het idee om iets met ouderen te gaan doen. Dat die vrijheid er is, vind ik zo fijn.” Yasemin: “Het heeft mijn ogen geopend, ook als ik klaar ben met mijn studie wil ik graag in de maatschappelijke hoek blijven werken.”

Rabia en Yasemin hebben ook nog een advies voor studenten die meer willen weten over stagelopen of afstuderen in een PW: “Wil je je eigen weg kunnen vormen en gaandeweg ontdekken welke kant je op wil? Dan is een PW een perfecte plek voor je! Kom vooral eens kijken wat er in de wijk gebeurt, dan gaat het meer leven en zie je waar je met je expertise kan helpen.”

Meer weten over de PW in Achtste Barrier? Neem contact op met bruggenbouwer Frans van Mil: f.vanmil@fontys.nl 

Auteur: Kim de Veer

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.