Student, werkveld en lectoraat samen voor impact

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Het lectoraat Mens en Technologie werkt al jaren samen met voornamelijk Toegepaste Psychologie (TP) studenten die voor het afronden van hun bachelor een afstudeeropdracht moeten uitvoeren. In deze TP-afstudeeropdracht zit altijd een onderzoekscomponent en een interventie-ontwikkelingscomponent, wat goed aansluit bij de doelstellingen en werkzaamheden van een lectoraat. Deze jonge professionals worden betrokken bij lopende onderzoeksprojecten van het lectoraat, waarin vaak samen met de praktijk gewerkt wordt. Het lectoraat fungeert dan, samen met de externe partner, als opdrachtgever, waarbij een ervaren docentonderzoeker de studenten begeleidt in hun afstudeeropdracht. Ook biedt het lectoraat verschillende mogelijkheden om de studenten te helpen met de interventie-ontwikkeling, onder andere middels design thinking. Op deze manier werken we jaarlijks met gemiddeld 15 studenten samen en dragen we zo gezamenlijk met studenten en de praktijk bij aan maatschappelijke impact.

Student in de spotlight
Als afstudeeronderzoek van haar master Industrial Design en Human-Technology Interaction aan de TU Eindhoven heeft studente Karlijn van Rijen het afgelopen jaar aan het project ‘Zelfmanagementondersteuning voor CVA patiënten’ gewerkt. In dit project werken de Fontys lectoraten Desicision, Support: Who CAREs?, Mens en Technologie, het Fontys Centrum Eigen Regie en het Catharina ziekenhuis samen aan een betere ondersteuning voor patiënten die een beroerte (CVA) hebben doorgemaakt. Karlijn heeft zich in het project specifiek gericht op digitale informatievoorziening voor deze groep patiënten, die zich vaak onzichtbaar voelt.

In een participatief ontwerpproces heeft Karlijn gewerkt met zogenaamde cultural probes om onderzoek te doen naar de beste vorm en timing van informatie. Deelnemers aan het onderzoek (die zelf een CVA hadden meegemaakt) ontvingen thuis een probe kit met daarin verschillende opdrachten, waaronder een tijdlijn waarop zij hun revalidatie-mijlpalen konden invullen en een evalueer-opdracht waarbij zij verschillende vormen van informatie konden ervaren en beoordelen. Hieruit bleek dat het timen van informatie heel nauw komt, datpatiënten geholpen moeten worden om inzicht te krijgen in hun behoeften en dat ondersteuning bij het vinden van relevante informatie nodig is. In verschillende ontwerp-iteraties heeft Karlijn vervolgens een concept ontwikkeld, en prototypes gemaakt en getest, wat heeft geleid tot DoorWijzer. DoorWijzer is een gepersonaliseerde virtuele ruimte waarin CVA patiënten door een avatar (genaamd Door) worden geleid naar informatie die op dat moment voor hen relevant is. Het platform maakt gebruik van machine learning om de aanbevelingen te optimaliseren.

Vanuit het project “Zelfmanagement ondersteuning voor CVA patiënten” is subsidie aangevraagd om meer onderzoek te kunnen doen, onder anderen naar het door ontwikkelen en implementeren van een dergelijk platform.

Lectoraat Mens en Technologie
De naam van het lectoraat zegt het al, mens en technologie. Sinds 2012 voert het lectoraat onderzoek uit op het snijvlak van psychologie en technologie. Het team bestaat uit een groep (docent-)onderzoekers die samen een bijdrage leveren aan de beroepspraktijk, onderwijs en wetenschap.
Deze onderzoeksgroep richt zich op drie onderzoeksthema’s, namelijk:

Mensgericht innoverenGedragsveranderingImpact van technologie

Op de website van het lectoraat kun je meer informatie vinden .

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.