Studenten denken mee over het verhaal van Nederland in 2040

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Meerdere opleidingen van Fontys sluiten aan bij een landelijk initiatief om een toekomstbeeld van Nederland in 2040 te ontwikkelen. Studenten van de opleidingen communicatie, commerciële economie, journalistiek, de kunstenopleidingen en de minor stad van de toekomst zullen vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan dit initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland, hoe ziet dat er uit? Sinds eind vorig jaar buigt een Denktank van 40 opinieleiders zich over deze vraag. Deze Denktank Nederland 2040 is een initiatief van de VNG.  Eind vorig jaar is dit project gestart met als doel een ‘atlas van Nederland in 2040’ te ontwikkelen. En dat doet die denktank niet alleen maar met tal van maatschappelijke partners. Eén daarvan is Fontys Hogeschool.

De denktank heeft daartoe een voorzet ontwikkeld, met thema’s, achtergronden en veranderprincipes. Fontysstudenten verdiepen zich in één van die thema’s en gaan in gesprek met medestudenten van andere Fontys-opleidingen om te komen tot (gewenste) toekomstbeelden en ideeën en ook te bepalen welke doorbraken of routes noodzakelijk zijn.

November
In november legt het Fontys-projectteam alle verzamelde ‘data’ bij elkaar om van hieruit Fontys-denkrichtingen aan te bieden voor de atlas van Nederland 2040. Voor VNG is de uiteindelijke ‘atlas’ een groot en breed gedragen visiestuk, het ‘verhaal van de toekomst Nederland’. Hiermee kan de VNG een visie aandragen voor (landelijk) bestuur en de politiek.

Toekomstonderzoek
Voor Fontys-studenten en -docenten en –onderzoekers betekent dit project een uitdaging om voor een concreet doel, ontwikkeling van een nationale visie, via toekomstonderzoek vorm te geven,  routes voor draagvlak te verkennen en met multidisciplinaire teams thema’s te verkennen.

Lees meer over het project Toekomstbeeld Nederland 2040.

Tekst: Nanny Kuijsters (projectleider) / Ingrid Oonincx

 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.