Studenten krijgen weer fysiek onderwijs, update 61

FOR SOCIETY

Het kabinet kwam met goed nieuws tijdens de persconferentie van vrijdagavond 14 januari. Studenten van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Dit is volgens het kabinet – ondanks het hoge aantal besmettingen – verantwoord en van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren.

Wij zijn blij dat we onze studenten weer allemaal welkom kunnen heten in onze gebouwen. Door de overheid is een aantal voorwaarden aan deze openstelling verbonden, zoals het dragen van mondkapjes in onderwijsgebouwen en het houden van anderhalve meter afstand waar mogelijk. Door ons aan deze voorwaarden te houden mogen we weer fysiek onderwijs verzorgen. De mondkapjesplicht en de anderhalvemetermaatregel zijn bedoeld om overdracht van het virus te voorkomen en afwezigheid door ziekte en verplichte quarantaine te beperken. We kunnen samen, door ons aan de regels te houden, zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving. Tot nu toe zijn brandhaarden van besmettingen uitgebleven binnen het hoger onderwijs, laten we dat zo houden.

Mondkapjesplicht en aangepaste quarantaineregels
Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen tijdens het eten en drinken en bij het uitoefenen van sport, dans, zang en toneel. Ook wanneer je aanwezig bent in de onderwijsgebouwen en geen onderwijs verzorgt, is het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje kan worden afgedaan wanneer daardoor het onderwijs wordt belemmerd.
We doen een appel op je gezond verstand bij de beoordeling van wanneer dit het geval is. Het groot aantal besmettingen zorgt in sommige sectoren al voor problemen doordat veel medewerkers óf zelf besmet zijn óf verplicht in quarantaine zijn. Om te voorkomen dat cruciale sectoren daardoor niet meer functioneren heeft het kabinet de quarantaine regels aangepast. Kijk voor de actuele regels op: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

Omschakelen
De afgelopen tijd is er veelal online lesgegeven. We vragen je begrip voor het feit dat omschakelen naar fysiek onderwijs even tijd kost. Studenten worden door de opleiding zo snel mogelijk geïnformeerd over hun nieuwe rooster en/of de wijzigingen. Voor het verzorgen van fysiek onderwijs zijn de volgende regels van toepassing:

Dragen van mondkapjes binnen en buiten de leslokalen, laboratoria, projectruimtes, collegezalen en in mediatheken is verplicht. Advies is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type II of II-R de voorkeur heeft.In onderwijsruimtes is een maximale groepsgrootte van 75 personen toegestaan, m.u.v. toetsen. Bij toetsen waar veel studenten aan deelnemen, wordt bekeken of de groep kan worden opgedeeld.Houd je aan de basis hygiënemaatregelen.Volg de quarantainerichtlijnen.Houd anderhalve meter afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte.Zorg voor optimale ventilatie.

Studiekeuzeactiviteiten
Studiekeuzeactiviteiten worden gezien als onderwijsactiviteiten. Nu er weer fysiek onderwijs op locatie mogelijk is, betekent dit ook dat de studiekeuzeactiviteiten op locatie door kunnen gaan. Voor de bezoekers aan deze activiteiten gelden dezelfde regels als voor onze eigen studenten en medewerkers.

Thuiswerken
De regels ten aanzien van thuiswerken zijn onveranderd. Teambijeenkomsten of trainingen met een dringend karakter (uitstel niet mogelijk en qua aard en inhoud niet goed online mogelijk) mogen op locatie worden georganiseerd. Raadpleeg hiervoor het Stroomschema Samenkomsten en de beslisboom.

Eten en drinken
Nu er weer meer studenten en medewerkers op locatie zijn, gaan ook de eten en drinken faciliteiten, inclusief alle koffieapparaten en restaurants zo spoedig als mogelijk weer open. Deze openstelling en het aanbod zal per locatie verschillend zijn.

Coronacoaches
Er worden weer coronacoaches ingezet, ook voor het organiseren hiervan geldt een omschakelingsperiode.

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.