Studenten realiseren weggeefkast op basisschool ’t Karregat in Tongelre

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Via een buurtbewoner kwam Lydia van Dinteren, docent bij Fontys Sociale Studies en bruggenbouwer bij de professionele werkplaats in Tongelre, in contact met basisschooldirecteur Coen van den Elsen. In een professionele werkplaats werken studenten en docenten grensoverstijgend samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan oplossingen voor echte problemen in de wijk. Lydia en Coen raakten in gesprek over wat studenten zouden kunnen doen op basisschool ’t Karregat. Al snel ontstond het idee voor een weggeefkast. Een kast met basisbenodigdheden zoals houdbaar voedsel en hygiëne-artikelen waar mensen die het nodig hebben gratis spullen uit kunnen pakken. 

Coen: ‘Ik kreeg van verschillende ouders de vraag hoe ze buurtbewoners kunnen helpen, bijvoorbeeld door spullen te doneren. Natuurlijk kan ik daar een rol in spelen, maar ik wil geen voorkeursposities creëren. Er moest een neutrale, vrij toegankelijke plek komen waar buurtbewoners op een laagdrempelige manier noodzakelijke spullen kunnen pakken.’

Van idee naar uitvoering
Fontysstudenten van verschillende opleidingen bogen zich over dit idee. Ze deden onderzoek in de wijk en vroegen buurtbewoners waar zij behoefte aan hebben. Zo ontstond de eerste opzet voor de weggeefkast. Samen met een van mijn collega’s gingen studenten vervolgens op pad om inkopen te doen voor de kast. We wilden met een goed gevulde kast van start gaan. Via flyers en posters in de wijk werden buurtbewoners geïnformeerd over de weggeefkast. Er werd direct positief gereageerd, zo snel als de kast gevuld was, was hij ook weer leeg. We vullen de kast frequent aan met behulp van subsidies en ook ouders en buurtbewoners leggen er regelmatig spullen in. De weggeefkast heeft echt een wijkfunctie, hij staat in de school en is onder schooltijden vrij toegankelijk. Alle buurtbewoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zijn welkom om er iets uit te komen pakken.’

De volgende fase
Inmiddels liggen er niet meer alleen houdbare voedselproducten en hygiëne-artikelen in de kast. ‘We hebben ook speelgoed toegevoegd. We hebben hier op school ook kinderen afkomstig uit het AZC. Samen met een leerkracht lopen ze regelmatig langs de kast om te zien of ze nog wat nodig hebben. De andere kinderen op onze school reageren hier heel goed op. Ze zien dat bijvoorbeeld hun speelgoed goed terechtkomt en dat ze er een ander kind heel blij mee maken. Dat stimuleert hen om dit te blijven doen. We betrekken onze leerlingen ook echt bij de kast en leggen hen uit waarom de weggeefkast zo belangrijk is en voor wie hij is bedoeld. Niet iedereen heeft het even makkelijk in het leven.’

‘Eerst hing er een deur voor de kast, maar om de drempel zo laag mogelijk te houden hebben we de deur weggehaald. We waren bang dat er schaamte zou komen kijken bij het gebruiken van de weggeefkast, gelukkig weten veel mensen de kast te vinden.’

Samenwerking met Fontys
Ik heb de samenwerking met Fontys als heel positief ervaren. Naast de weggeefkast draait er ook een project rondom de ‘gezonde school’. Studenten trainen ons team, zodat we een heldere boodschap naar buiten toe kunnen brengen om draagvlak te creëren onder ouders. Denk aan het belang van een goed ontbijt. Het is voor studenten heel waardevol om te zien dat er ook echt iets gebeurt met hun adviezen. Door mee te draaien bij een maatschappelijke instelling zoals een school, maken ze echt impact en ronden ze niet alleen een opdracht af ‘omdat het moet’. Persoonlijk vind ik het ook mooi hoe basisonderwijs en hoger onderwijs hier samenkomen. We kunnen oprecht van elkaar leren. Doordat studenten van verschillende opleidingen met elkaar samenwerken leren zij ook weer van elkaar. Zo is de cirkel rond.’

De PW in Tongelre is een onderdeel van de Stap naar Gezonder. Meer weten over dit programma en de mogelijkheden voor studenten om te participeren? Neem contact op met Jaron Schnitzer, programmamanager bij de Stap naar Gezonder: j.schnitzer@fontys.nl 

auteur: Kim de Veer

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.