Subsidie beschikbaar voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, ongelijkheid en vergrijzing: dit zijn zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat je ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om als bedrijf verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij. Een vorm van ondernemen die steeds belangrijker wordt. Om Fontys studentondernemers met een eigen bedrijf hierin te helpen versnellen, is er een fonds beschikbaar waarbij zij aanspraak kunnen maken op een subsidie van 15.000 euro.

Studentondernemers die aanspraak kunnen maken op deze subsidie, zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De maatschappelijke missie staat bij hen voorop (impact first). Net als gewone bedrijven leveren sociale ondernemingen producten of diensten. Maar geld verdienen is geen hoofddoel, het is vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken. Het biedt een toegevoegde waarde voor zowel de klant als de maatschappij. Ze creëren een betere leefomgeving en zorgen voor minder kosten wat een positieve invloed en wederkerigheid heeft op de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

Subsidie
Het Fontys Centrum voor Ondernemerschap trekt in dit project op met Stichting Steunfonds Duurzaamheid. De stichting steunt projecten en initiatieven die uitgaan van verantwoord ondernemen waardoor duurzaamheid en circulaire economie worden bevorderd. De subsidie, in de vorm van de individuele financiële support – 15.000 euro – van het Steunfonds Duurzaamheid, heeft als doel ondernemerschap met maatschappelijke impact te ondersteunen. Het vergevorderde idee of bedrijf van de studentondernemer sluit tenminste aan bij een of meerdere SDG’s van de Verenigde Naties. Het kan hier gaan om een product-, proces- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord. De individuele financiële support kan gebruikt worden om: 

Een MVP te ontwikkelen.Haalbaarheid van het idee te onderzoeken.Een versnelling in de validatie te realiseren.Een versnelling in de marktintroductie te realiseren.

De gelden komen ten goede van Fontys studentondernemers die een eigen bedrijf hebben of aan het opzetten zijn en maatschappelijke impact willen bewerkstelligen. Jaarlijks kunnen  ongeveer zeven Fontys studenten aanspraak maken op de steun. Studenten in verschillende levensfases van een startup kunnen aanspraak maken op de subsidie.

De voorwaarden die worden gesteld zijn te lezen op onze website. Fontys studenten en startups die zich hierin herkennen kunnen zich aanmelden op deze pagina.

Auteur: Irene Vriezen

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.