Subsidieregeling tweede lerarenopleiding biedt oplossing

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Een tweede lerarenopleiding volgen mèt een interessante subsidieregeling, dat kan binnenkort.  Vanwege het aanhoudende lerarentekort en het behoud van bevoegde leraren voor het beroep, is de subsidieregeling tweede lerarenopleiding (STL) in het leven geroepen. Dit kan, nu het tekort zo nijpend is, een goede en snelle, concrete oplossing bieden.

De regeling houdt in dat reeds bevoegde leraren die instellingscollegegeld betalen voor een tweede lerarenopleiding, voor het eerste en tweede studiejaar afzonderlijk maximaal €6000,- euro subsidie kunnen krijgen. Dit kan er wellicht voor zorgen dat bevoegde leraren die momenteel niet in het onderwijs werken, daar nu tóch voor kiezen. Ook kan de regeling interessant zijn voor reeds bevoegde leraren die een tweede bevoegdheid willen behalen, of de overstap naar een andere sector willen gaan maken.

Judith Boetzkes-Bergmans, studieadviseur bij Fontys Pro educatie, is blij met de regeling en noemt een praktijkvoorbeeld. “Onlangs sprak ik iemand die over een tweedegraads lesbevoegdheid geschiedenis beschikt. In dat vak is er een ‘overschot’, weinig werk dus. Zij is samen met haar werkgever overeengekomen om een tweede bevoegdheid te halen voor maatschappijleer. Dit kan middels het zij-instroom traject. Door de zomervakantie en het geschiktheidsonderzoek dat daar aan vast zit, is het eerstvolgende startmoment pas rond februari 2023. Vóór die tijd is er onvoldoende onderwijsaanbod beschikbaar. Zij heeft er in overleg met haar werkgever nu voor gekozen om de deeltijdopleiding te starten in september van dit jaar. Dat was slechts een kwestie van aanmelden via Studielink, en een berichtje naar de betreffende opleidingscoördinator. Dit half jaar is dan al een grote tijdswinst, zonder het hele voortraject van zij-instroom. Geen subsidie dus, en wél instellingscollegegeld. Met de Subsidieregeling tweede lerarenopleiding kan dit prima worden opgevangen!”, aldus Boetzkes-Bergmans.

Voor het studiejaar 2022-2023 kan de STL aangevraagd worden van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Op de website van Fontys Pro Educatie vind je informatie over deze en andere subsidieregelingen voor leraren.

Auteur: Erik Bienefelt

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.