Succesfactoren dark rides interessant voor attractieparken

FOR SOCIETY

Als attractieparken de succesfactoren van hun dark rides kunnen beïnvloeden, kunnen ze sturen op gelukkigere bezoekers en meer rendement. Maar dan moet je die succesfactoren wél kennen. Daaraan werkt ACE-docent attractieparken Pieter Cornelis. De eerste resultaten van het onderzoeksprogramma zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Hospitality & Tourism Research.

‘We hebben inderdaad een feestje gevierd toen ons artikel werd gepubliceerd,’ vertelt Cornelis. ‘Het Journal of Hospitality & Tourism Research is namelijk een van de hoogst aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften in onze branche.’ We zijn de drie onderzoekers. Naast Pieter Cornelis van Fontys Academy for the Creative Economy zijn dat Wim Strijbosch van BUAS en Philip Corsius van de Universiteit Utrecht.

Beleving
‘Ons onderzoek draait om beleving, een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is in de samenleving,’ stelt Cornelis. Een plek waar het bij uitstek gaat om beleving zijn dark rides; attracties in themaparken, zoals Droomvlucht en Fata Morgana in de Efteling en Disneys Pirates of the Caribbean. ‘Het mooie is dat je bij dark rides de hele beleving kunt controleren. Externe factoren, zoals regen of wind, kun je uitsluiten. Je kunt aan álle knopjes draaien. Zo kunnen we de succesfactoren van dark rides ontleden.’ 

Stapsgewijs onderzoek
‘We willen uiteindelijk weten wat de belevingseffecten van soorten dark rides zijn op de return on investment,’ stelt Cornelis. ‘Omdat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar dark rides, moesten we beginnen bij de basis; de soorten dark rides in kaart brengen. Op grond van een theoretische verkenning hebben we alle 238 dark rides in Europa geanalyseerd. Is er gebruik gemaakt van bepaalde muziek, van welke soorten belichting, welke geluiden, gebruik van verhalen et cetera. Daar hebben we een statistische analyse op losgelaten waar drie dimensies uit zijn gekomen; storytelling (story), thema’s (theming) en de mate en soort van interactie met de gebruikers (pervasive interaction). Deze dimensies zijn in een kubus geplaatst, de dark ride cube. Zo zijn we gekomen tot acht typen dark rides. De volgende stap is onderzoeken welk type dark ride tot welk soort beleving leidt en uiteindelijk het meest succesvol is.

Nut voor de samenleving
Als je begrijpt hoe een beleving tot stand komt en waar die vervolgens toe leidt, kun je die kennis breder inzetten. ‘Daarmee zijn de onderzoeksresultaten ook interessant voor branches buiten de attractieparken,’ stelt Cornelis. ‘Denk aan ziekenhuizen, winkels of de horeca. Want ook daar wil je mensen een optimale beleving geven. Kijk naar het onderwijs. Als je kunt sturen op beleving, kun je een klaslokaal bijvoorbeeld zo inrichten dat het een betere leeromgeving wordt waar je studenten kunt onderdompelen in een leerproces. Dat kan leiden tot stijgende leereffecten, maar ook tot gelukkigere studenten en docenten.’

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met Pieter Cornelis (ACE). Of lees het volledige paper Conceptualizing the dark ride experience through the Dark Ride Cube: Evidence from the EMEA region.

Auteur: Jolanda Horsten

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.