Talent als basis voor leven lang ontwikkelen

FOR SOCIETY

In het verleden lag de nadruk op het uitblinken (‘meteen inzetbaar zijn’), verwerven van de juiste startkwalificaties en diploma’s in een beroep, maar de laatste jaren is de focus verschoven naar duurzame inzetbaarheid gedurende de hele loopbaan. De ‘job for life’ wordt vervangen door ‘ontwikkelen for life’: het ontdekken van de eigen talenten en het ontwikkelen en benutten daarvan gedurende de gehele loopbaan.

Deze duurzame ontwikkeling wordt een leven lang ontwikkelen (LLO) genoemd. Bij werkgevers neemt de aandacht voor LLO toe, maar veel van hen zijn nog zoekende hoe zij dit kunnen faciliteren. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies doet onderzoek naar LLO met de ambitie om werkgevers handvatten te bieden. We nemen je mee in drie recente ontwikkelingen.

 

Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen
Verschillende lectoraten binnen Fontys doen onderzoek naar het duurzaam leren en ontwikkelen van werkenden en organisaties. Met ingang van 2022 bundelen 11 instituten en diensten hun krachten in het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. In dit kenniscentrum wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van werk, wendbare en lerende professionals, en lerende en innoverende organisaties en netwerken. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies maakt deel uit van het kenniscentrum.

Tool speelveld LLO
Een leven lang ontwikkelen draait om de duurzame ontwikkeling van het individu, maar de ondersteuning en facilitering van werkgevers, onderwijs- en overheidsinstellingen is van essentieel belang. Het speelveld van betrokken actoren is zo groot dat het lastig is om een goed overzicht te krijgen van wie nu eigenlijk welke ondersteuning biedt en rol heeft. Daarom hebben wij de tool ‘Speelveld Leven Lang Ontwikkelen’ ontwikkeld. Met deze tool kunnen werkgevers inzicht krijgen in welke actoren betrokken zijn bij LLO, welke rol zij spelen, en op welke doelgroep zij zich in hun dienstverlening richten. Hiermee kunnen zij beter bepalen met wie zij in contact kunnen treden om een bijdrage te leveren aan LLO.
De tweede tool is een invulkaart, bedoeld voor beleidsmakers en besluitvormers bij onderwijsinstellingen, overheid en (intermediaire) organisaties. Met dit instrument kunnen zij het specifieke LLO speelveld voor hun regio of sector in kaart brengen en inzichtelijk maken, en dit vervolgens delen met anderen. 

Vakcommunity LLO
Samen met vijf andere hogescholen ontwikkelt het lectoraat Dynamische Talentinterventies open leermateriaal op het thema LLO. De community bestaat uit circa 25 docenten, zes lectoren en verschillende ondersteuners. Het beste onderwijsmateriaal van de zes hogescholen wordt verwerkt in  vijf open online cursussen, ook vaak MOOCS genoemd. We gaan in op  de toekomst van werk, de vormgeving van duurzame loopbanen, teamontwikkeling, workplace learning en het leren en ontwikkelen van mensen met een kwetsbare positie. De komende tijd worden de open online cursussen als pilot gebruikt in onderwijs en getest door studenten, zodat over enige tijd het materiaal aan geïnteresseerden beschikbaar gesteld kan worden.

Auteur: Hanna van Beelen

 

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.