TanteLouise: VanThuisUit wint Nationale HR Zorg Award

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op creatieve wijze weet tanteLouise twee grote maatschappelijke uitdagingen binnen één zorgconcept aan te pakken. Het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen waardoor zorgprofessionals meer ruimte hebben voor mensen die zorg het hardst nodig hebben. Samen met CZ zorgkantoor en Fontys Hogeschool brengen ze dit zorgconcept in de praktijk. Het winnen van de Nationale HR Zorg Award is een bekroning en stimulans om dit initiatief uit te breiden.

‘Vier jaar geleden waren de bestuurders van tanteLouise op werkbezoek in China”, vertelt Marcha Kwisthout, manager langdurige zorg en behandeling bij tanteLouise. “Ze zagen daar een bijzondere vorm van community care. Midden in een woonwijk stond een activiteitencentrum waar oudere bezoekers van alles deden. Van tai chi, tot dingen maken en van koken tot huidverzorging.’

Dát wilde tanteLouise wel naar Nederland halen. Samen met CZ zorgkantoor kristalliseerde de organisatie uit hoe zoiets eruit zou kunnen zien. Uitkomst: VanThuisUit, een heel nieuw concept dat draait om het vergroten van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Active ageing
Deze aanpak valt onder het zogenaamde active ageing principe. Dit betekent dat er holistisch gehandeld wordt met een kijk vanuit het leven van mensen met dementie en vanuit de omgeving waar deze persoon woont en leeft. De behoeftes van mensen met dementie zijn leidend voor wat er rondom hen geregeld wordt. Samen, interdisciplinair, met de dementerende ouderen, mantelzorger(s) en collega’s worden kansen en mogelijkheden onderzocht en oplossingen ontwikkeld. Dat betekent dus dat de juiste aanpak veel verder reikt dan die ene zorg professional. 

Nieuwe aanpak
Zo’n andere aanpak vraag om verandering binnen een organisatie. Het start met een nieuwe werkwijze, maar leidt tot transformatie van de visie. Geen gemakkelijke opgave, wel noodzakelijk om een nieuwe aanpak te laten slagen. Als partner in onderzoek en onderwijs kon  Fontys vanuit kennis en de ervaring  in de praktijk en een vertaalslag maken  naar leer- en ontwikkelactiviteiten voor medewerkers om zo samen met de organisatie te werken aan de transitie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een  cursus voor alle geïnteresseerde zorg- en welzijnsprofessionals. De impact die  samen met tanteLouise gemaakt wordt, wordt voortgezet binnen zoveel mogelijk zorginstellingen.

Meer werkplezier
De medewerkers van tanteLouise zijn positief. “Die ervaren meer werkplezier en minder werkdruk, omdat ze op zo’n andere manier werken.” Wat de precieze gevolgen voor de zorg zijn, laat tanteLouise nu onderzoeken. Maar acht andere organisaties in het land wachten daar niet op. Zij zetten nu onder begeleiding van  tanteLousie, het CZ zorgkantoor en Fontys Hogeschool stappen in dezelfde richting. Ook deze nieuwe partners brengen weer kennis en ervaring in. Zo leert iedereen van elkaar. Dat is de kracht van een lerend netwerk en van partnerschap.

En dit bewijst maar weer; als we een leven lang ontwikkelen op de juiste manier inzetten kan het verschil gemaakt worden. Samen leren, samen onderzoeken en samen impact maken.

Ook nieuwsgierig naar deze aanpak binnen jouw (zorg)organisatie? Neem contact op met p.gielen@fontys.nl of kijk op Active Ageing | Fontys Voor de cursus in september zijn nog enkele plekken beschikbaar.

auteur: Katja Huismans

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.