Technici combineren baan met aanstelling in onderwijs

FOR SOCIETY

In de Brainport pilot ‘De Hybride Tech Docent’ is het doel om voor eind 2022 100 technici te laten proeven aan het combineren van een baan in het technisch bedrijfsleven met een gedeeltelijke aanstelling binnen het onderwijs. De verwachting is dat dit er minstens 150 worden. In het RAAK-publiek project ‘De Hybride Tech Docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven’ worden de ervaringen van deze groep professionals in kaart gebracht. Ook wordt er gewerkt aan een toolbox voor onderwijs en bedrijfsleven om hybride docenten aan te trekken en te behouden.

Tussentijdse uitkomsten
Het RAAK-publiek- project is afgelopen september gestart. De verwachtingen en ervaringen van de hybride tech docenten zijn inmiddels zichtbaar in een digitaal dashboard dat ieder kwartaal een update krijgt. Ellen Koop, projectleider van het onderzoek, geeft aan: “Over het algemeen bevalt het combineren van beide rollen goed, bijna 75% van de deelnemers geeft aan door te willen gaan na de eerste detachering. Een grote meerderheid geeft daarnaast aan een toegevoegde waarde te zien voor de eigen ontwikkeling en het onderwijs. Ongeveer 40% geeft aan die waarde voor het bedrijfsleven te zien. Daar zit dus zeker ruimte voor verbetering zodat het een wenselijke situatie wordt voor alle partijen”.

Op de succesfactoren en dilemma’s rondom het hybride docentschap wordt ingezoomd bij het kwalitatieve onderzoek. Hierbij worden naast de hybride tech docenten ook de betrokkenen uit het onderwijs en bedrijfsleven bevraagd op hun ervaringen. “Uniek aan dit project is dat we hierbij ook leerlingen en studenten vragen naar hun ervaringen met hybride tech docenten”, zegt Ellen Koop. Dit kan om het verzorgen van lessen gaan maar ook om andere rollen zoals het begeleiden van leerlingen en studenten bij projecten.

Hoe verder?
Na de zomer worden de resultaten van beide deelprojecten geanalyseerd en samengevoegd met de inzichten die afgelopen jaren landelijk zijn opgedaan in verschillende pilots en onderzoeken. Deze worden gepubliceerd op een website met gerichte informatie voor professionals, scholen en bedrijven. Vanaf 2023 wordt de website aangevuld met tools die door onderzoekers samen met alle betrokkenen rondom dit thema ontwikkeld worden om zo het hybride docentschap een impuls te geven. Ellen zegt: “Zowel onderwijs en bedrijfsleven geven aan op zoek te zijn naar duurzame samenwerkingen en gerichte facilitering van hybride docenten. Nu gebeurt dit vaak nog ad hoc”.

Vanuit Fontys zijn de lectoraten Industrial engineering and entrepreneurship (BENT), Dynamische talentinterventies (HRMenP) en Wendbare onderwijsprofessionals (FLOT) betrokken. De andere consortiumpartners zijn Brainport Development (met medefinanciering van de provincie Brabant), Expertisecentrum Hybride Docent, Summa en Parmant scholen. Het Platform Talent voor Technologie is betrokken als kennispartner. Ger Post (lector Industrial engineering and entrepreneurship) is de aanvrager van deze subsidie en Ellen Koop (docent-onderzoeker Dynamische talentinterventies) trekt de kar projectleider.

Deze subsidie is verstrekt vanuit regieorgaan SIA en is bedoeld om lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met hbo-professionals uit de publieke sector praktijkgericht onderzoek uit te laten voeren. Door deze samenwerking komen zij tot kennis en innovaties die direct bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.

Meer weten over dit project? Kijk dan op de projectpagina of neem contact op met projectleider Ellen Koop (e.koop@fontys.nl). 

Auteur: Hanna van Beelen

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.