Theo Niessen benoemd tot lector Versterking Impact Praktijkgericht onderzoek

FOR SOCIETY

Het college van bestuur van Fontys heeft Theo Niessen benoemd als lector van het lectoraat Versterking impact Praktijkgericht onderzoek bij Fontys Mens en Gezondheid. 

Fontys wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid in de regio iets teweegbrengen: impact maken. Gelukkig is dat ook altijd het geval, voor studenten, onderzoekers, professionals en/of burgers, evenals voor docenten en bedrijven die deelnemen aan projecten en langlopende onderzoeksprogramma’s. Met andere woorden, het is onvermijdelijk om geen impact te hebben. De vraag is echter of deze impact voldoet aan de gewenste criteria: gewenst in termen van richting of schaalgrootte, gewenst met betrekking tot de doelgroepen die bereikt moeten worden, gewenst in termen van de beoogde resultaten enzovoort.

De Kunst van Verbinding
Het genereren van impact is mensenwerk. In het geval van praktijkgericht onderzoek zijn vaak veel mensen betrokken. Ook is het zo dat het genereren van impact – hoewel de term anders suggereert – geen eenrichtingsverkeer is. Er is een voortdurende wisselwerking tussen mensen en factoren die impact willen hebben of juist tegenwerken. Er ontstaat dus een complex krachtenveld. Om binnen dit veld impact (of doorwerking) te hebben, is het van belang om de kunst van het verbinden te leren.

Focus van het Lectoraat
Vanuit bovenstaande beschrijving wil het lectoraat praktische inzichten ontwikkelen die het vermogen tot impact stimuleren en voortbouwen op wat er gedurende de eerste twee jaar onder leiding van Margo Brouns is bereikt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met en ondersteuning van de andere lectoraten binnen Fontys. Het lectoraat verricht onderzoek naar onder andere de rol van impactvaardigheden, de rol van methodologie en impact en gedetailleerd onderzoek naar het proces van impactvorming binnen complexe omgevingen.

Wie is Theo Niessen?
Theo heeft ruim 20 jaar ervaring in het Hoger Onderwijs, inclusief zijn promotietraject over de aard en rol van epistemologische opvattingen in het proces van onderwijsinnovatie. Bij Fontys werkte hij eerder als hogeschooldocent en research fellow, en als associate lector bij het lectoraat Persoonsgerichte en evidence-based praktijkvoering in zorg en welzijn. Daarnaast bekleedde hij de functie van onderzoeks- en onderwijsdecaan bij het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Bij Avans speelde Theo een rol als regisseur tussen onderwijsdirecties en lectoraten bij het vormgeven van kennisprogramma’s. Van oorsprong is Theo verpleegkundige in de psychiatrie en gezondheidswetenschapper.

Auteur: Tita Hartman/Sander Peters

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.