Thuiswerkadvies vervalt – Thuis werken blijft, update 65

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Bij de versoepelingen die dinsdag 15 maart 2022 zijn aangekondigd is ook het thuiswerkadvies vervallen. Dit betekent dat niets je meer in de weg staat om op de Fontyslocaties te komen werken. Veel van onze collega’s en studenten zullen daar blij mee zijn.

Toch blijft het belangrijk om voorzichtig blijven. Er zijn veel mensen ziek en ook in de omgeving van onze medewerkers en studenten waart de huidige Omikronvariant rond. En er blijven mensen die extra kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheidssituatie. De vele besmettingen van dit moment leiden gelukkig niet tot grote problemen in de ziekenhuizen, maar leiden wel tot uitval van onderwijsactiviteiten en andere werkzaamheden. Het heeft dus nog altijd zin om besmettingen waar mogelijk te voorkomen. Met andere woorden: kom gerust naar Fontys, maar gebruik wel je gezond verstand en vermijd contacten die makkelijk te vermijden zijn. De basismaatregelen blijven natuurlijk gelden: handen wassen, niezen in je elleboog en ventileren. En thuisblijven bij klachten en in isolatie gaan als je positief getest bent. Zie ook www.rijksoverheid.nl/corona.

De invoering van het thuis werken is weliswaar door de pandemie versneld, maar wat Fontys betreft eindigt het hier niet. De afspraken die zijn gemaakt en de faciliteiten die zijn geboden, blijven. Ze helpen ons onze werkzaamheden flexibeler in te richten waar dat kan, waardoor we minder reistijd nodig hebben, files, parkeerdruk en CO2-uitstoot beperken en in veel gevallen werk en privé makkelijker combineren. Hoe Fontys het thuis werken faciliteert, lees je hier.​​

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.