University College of Northern Denmark (UCN) op bezoek bij Fontys

FOR SOCIETY

Afgelopen week bezocht een delegatie van de University College of Northern Denmark (UCN) Fontys Hogeschool. Het bezoek vond plaats in het kader van de langdurige samenwerking tussen beide instellingen. UCN is een partner in zowel de aanvraag van het Heroes-project (European Universities Alliance) als het Interlocality-project, waarbij de focus ligt op het versterken van samenwerkingen tussen verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Het bezoek is een vervolg op een eerder bezoek van een grotere delegatie van UCN aan Fontys in april 2023 waarin een wens naar verdere uitwisseling en samenwerking werd uitgesproken.

Fontys en UCN
Fontys en UCN onderhouden een nauwe relatie, gebaseerd op gedeelde waarden en doelen binnen het hoger onderwijs. Hoewel beide instellingen qua omvang niet vergelijkbaar zijn, zijn ze dat wel op het gebied van onderwijs en onderzoek. Vanuit de bestaande goede samenwerkingen delen ze graag hun kennis, de basis voor toekomstige samenwerkingen. Zo werken beide instellingen samen aan diverse projecten en initiatieven, waaronder de Heroes-alliantie, die tot doel heeft een Europese universitaire alliantie te vormen.

Studentenadministratie 
Het programma van het bezoek speelde in op de behoeften en uitdagingen van zowel Fontys als UCN, met speciale aandacht voor studentadministratie, studentenwelzijn en het uitwisselen van ervaringen en best practices. Verschillende workshops en wederzijdse presentaties droegen bij aan deze kennisuitwisseling. Thema’s als fraude, Inclusie en diversiteit, leven lang ontwikkelen stonden op het programma. Maar ook een nadere kennismaking met zowel Fontys Studentvoorzieningen als met verschillende instituten maakten onderdeel uit van het programma.

Perspectief en vervolg
Het bezoek aan Fontys, was voor beide partijen een positieve ervaring. In juni 2024 staat een volgend bezoek gepland. Een viertal medewerkers van de innovatie afdeling van UCN worden meegenomen in de organisatie van Hybride Leeromgevingen, Centres of Expertises en living labs. UCN zal een workshop verzorgen over Challenge Based Learning. Meer informatie en het inschrijven voor deze workshop volgt binnenkort.

Meer weten? 
Mail: internationalisation@fontys.nl

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.