Vierdejaars Fontys ACE bundelen de krachten

FOR SOCIETY

Talentgericht onderwijs is een van de voornaamste speerpunten van Fontys. Het is dan ook een van de pijlers van een project dat dit studiejaar van start is gegaan bij Fontys Academy for the Creative Economy. In zogenaamde cross-over labs werken vierdejaars van vier opleidingen ieder vanuit het eigen talent samen aan een project. Daarbij zijn ook docenten en het werkveld betrokken. Studenten Niels Frekken, Marit de Koning en Lauren Berghmans blikken terug op de eerste ronde.

Klimaatverandering, vervuiling, verlies van biodiversiteit, polarisatie, afname van sociale cohesie, afnemend vertrouwen in de democratie, geopolitieke instabiliteit, vluchtelingenstromen en snelle technologische ontwikkelingen. Het is een greep uit de uitdagingen waar onze maatschappij mee te maken heeft. Om te komen tot oplossingen zijn creativiteit en samenwerking essentieel. Het doel van de cross-over labs is om tien weken lang de creatieve denkkracht van de studenten van vier verschillende opleidingen te combineren om zo de uitdagingen van nu en in de toekomst het hoofd te bieden. Daarnaast doen de studenten ervaring op in het samenwerken met professionals vanuit verschillende expertises. Omdat complexe maatschappelijke uitdagingen vaak zichtbaar zijn in de stedelijke omgeving is het overkoepelende thema van de cross-over labs New Urban Purpose. 

Gelijkwaardige basis
In totaal zijn er zes cross-over labs waarin de studenten van de opleidingen CO-Iemes, CE-Iemes, Ce-DBC en TCL in kleine teams gezamenlijk aan de slag gaan met uiteenlopende thema’s. Niels Frekken en Marit de Koning maakten deel uit van het cross-over lab Mobility, Lauren van Inclusivity. In de labs zijn niet alleen de studenten op gelijkwaardige basis betrokken, maar ook onder meer docenten (educational partners) en vertegenwoordigers uit het werkveld. Zo werkte het team van Lauren aan een innovatie lab voor het Elisabeth Strouven Fonds, een organisatie die hulp en bijstand verleent en bijdraagt aan het welzijn van de inwoners van Maastricht. Toch fungeerde die volgens Lauren meer als opdrachtgever. Dat is ook de ervaring van Niels en Marit, die in opdracht van de gemeente Eindhoven werkten aan het Masterplan Mobiliteit 2050. De studenten kijken evengoed positief terug op de samenwerking. ‘Juist door de afstand hadden we de kaders snel duidelijk. We kregen bovendien alle vrijheid’, aldus Niels. Lauren: ‘Wij kregen veel feedback. Dat heeft ons geholpen.’

Op dezelfde lijn
Het team van Lauren werkte onder meer aan een website en een multicultureel festival. Hun adviezen bundelden ze in een adviesrapport. Het team van Marit en Niels richtte zich op het Centraal Station van Eindhoven en onderzocht wat daar de belangrijkste stressfactoren zijn. ‘Tijd’, vat Marit samen. ‘We hebben onderzocht hoe we de perceptie van tijd kunnen beïnvloeden, waardoor het station verandert van een high traffic location in een de high human location.’ Tijdens een festival presenteerden de studenten hun ideeën aan beleidsmakers en inwoners van Eindhoven. Uitdagend was ook de samenwerking met de twee docenten in het team. Marit is positief. ‘Ze zaten op dezelfde lijn.’ Dat er daarnaast ook twee projectcoaches betrokken zijn, vindt ze goed.

Rollercoaster
Ondanks de alle uitdagingen zijn de drie positief. Juist de samenwerking met studenten uit vier opleidingen pakte goed uit. Niels: ‘Het is heel erg schakelen, omdat de opleidingen anders georganiseerd zijn, maar wij hebben meteen afgesproken om alles samen te doen. Misschien heb ik er iets minder van mezelf in kwijt gekund, maar ik heb juist veel geleerd van de beroepsrollen van anderen.’ Hoewel de samenwerking in het team van Lauren minder soepel verliep, kijkt ze toch tevreden terug. ‘Met twee internationals en studenten van verschillende opleidingen botste het wel eens, maar we hebben veel met elkaar gepraat en zijn er samen goed uitgekomen. Het was een rollercoaster, met ups en downs, maar ik ben trots op wat we hebben neergezet.’

Het project, dat komende tijd uitgebreid wordt geëvalueerd, krijgt in februari een vervolg.

 Auteur: Paul Geerts

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.