Volg je passie met een deeltijdopleiding Logopedie

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Na zeventien jaar werken als logopedist zette Madelon Joosten een stap. Ze werd docent Logopedie bij Fontys Paramedisch. ‘Ik heb mijn passie gevolgd en dat raad ik iedereen aan.’

Vooropgesteld: Madelon werkte met enorm veel plezier als logopediste in een ziekenhuis. ‘Bij neurologie ligt mijn hart. Maar na het afronden van de masteropleiding Klinische Gezondheidswetenschappen ontdekte ik een nieuwe uitdaging: mensen gepassioneerd maken voor dit vak. Ruim een half jaar geleden mocht ik er bij Fontys mee beginnen.’

Alle aspecten van het vak raken de gezondheid
Een mooi en betekenisvol streven, want er is in Nederland een grote behoefte aan logopedisten. ‘Veel mensen denken bij logopedie aan therapie voor kindjes die slissen of stotteren. Maar dat heb ik zelf in de afgelopen zeventien jaar nooit gedaan. Logopedie is veel breder dan alleen kinderen beter leren praten. Het varieert van preventieve begeleiding en voorlichting tot diagnostiek en behandeling. Voor te vroeg geboren kindjes tot aan mensen op hoge leeftijd. We richten ons op slikken, taal, spraak, stem en gehoor. Het is dus een heel breed beroep en alle aspecten van ons werk raken de gezondheid. Ga maar na: als je niet goed kunt praten of slikken, raakt dat je autonomie en je participatie in de samenleving. En dingen kunnen doen waar je gelukkig van wordt en waar je voldoening uit haalt, hoort voor mij en veel mensen bij gezond zijn.’

Voorlichting en preventie
Het vakgebied logopedie draagt ook steeds meer met preventie bij aan gezondheid. ‘De samenleving vergrijst en het kost inspanning om mensen zo lang mogelijk gezond houden. Daarom start onze voorlichting al bij de jongsten. We begeleiden bijvoorbeeld voedingsteams bij de juiste houding bij borstvoeding, denken mee over de overstap naar orale voeding en vertellen over het risico op afwijkende mondgewoontes bij veel speengebruik. We benadrukken ook het belang van voorlezen aan jonge kinderen ter voorkoming van taalproblemen. En wijzen op het dragen van gehoorbescherming als je uitgaat. We geven zelfs adviezen over stemgebruik aan professionals. Aandacht voor het stemapparaat is zeker voor mensen die van hun stem afhankelijk zijn, heel belangrijk. Wie zijn stem gezond gebruikt heeft minder snel stembandknobbeltjes of heesheid.’

Nieuwe technieken maken het vak nog boeiender
Dat de behandelmethodes van logopedisten effectief zijn, kunnen ze steeds meer laten zien. ‘Er wordt veel meer dan vroeger onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld naar onze methodes voor taalontwikkelingsstoornissen. Ook daar zijn we hard nodig, want kinderen praten tegenwoordig minder goed, ze hebben minder één-op-ééngesprekjes. Met voorlichting laten we zien hoe belangrijk het is om gesprekjes te voeren met je kind. Dus niet bij thuiskomst direct achter de tablet. Nu brengen die technologische ontwikkelingen natuurlijk ook voordelen. Ook binnen ons vak. Diagnostiek kan steeds meer digitaal bijvoorbeeld. Wie moeite heeft met het uitspreken van bepaalde woorden of zelfs hele zinnen kan een tablet voor zich laten praten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als mensen aan de beademing liggen. We onderzoeken ook hoe we virtual reality in onze opleiding kunnen toepassen. Dat maakt het nog boeiender en afwisselender.’

Sta voor je vak!
Flexibel zijn, blijven innoveren, nieuwe technieken ontginnen, er zijn al veel mogelijkheden binnen het vak en dat worden er alleen maar meer. ‘Ik word er heel gelukkig van dat ik studenten mag begeleiden om die uitdagingen vanuit kennis en kunde op te pakken. Al helemaal bij deeltijders. Zij maken heel bewust de stap naar logopedie en daar word ik extra blij van.’ Logopedisten zijn over het algemeen heel bescheiden en blijven vaak op de achtergrond. Het is dus enorm belangrijk dat mensen staan voor hun vak en dat uitdragen. Dat zie ik bij deeltijders al meer, juist omdat ze meer door de wol geverfd zijn. Ik probeer dat studenten ook echt mee te geven. Als ik hoor dat iemand tegen een patiënt zegt dat ze ‘een onderzoekje’ moet doen, dan ga ik daar direct op in. We doen geen onderzoekjes, we voeren serieus diagnostisch onderzoek uit. Vertel dat ook zo, we hebben er lang genoeg voor geleerd.’

Mooie verdieping en uitdaging in je huidige baan
Madelon stipt ook nog even de grootste uitdaging binnen de beroepsgroep aan. ‘We zien veel vergrijzing en de aanwas van nieuwe collega’s en studenten neemt af. Dat is zo ontzettend jammer, zeker ook als het gaat om deeltijdopleiding. Juist daar sluiten vaak mensen aan die al langer werken in bijvoorbeeld de communicatie, het onderwijs of de zorg. Ze hebben affiniteit met het intermenselijke aspect en willen meer uitdaging of verdieping in combinatie met het werk dat ze al doen. Eén van de deeltijdstudenten is een leerkracht die zich meer wil richten op het ontwikkelen van taal. De school waar ze werkt, faciliteert haar daarin. Wat mij betreft mogen er nog veel mensen op die manier in het vak komen. Juist daarom kijken we ook of er mogelijkheden zijn om te versnellen in de afstudeerfase. Daar willen we snel stappen in te zetten.’

Baan met toekomst én baangarantie 
Voor wie interesse in logopedie heeft, heeft Madelon een helder advies. ‘Loop eens een dag mee met een logopedist. De meeste collega’s staan daarvoor open. Kijk op verschillende plekken: werken als logopedist in een ziekenhuis is heel anders dan in het speciaal onderwijs. Je kunt zoveel kanten op. Kom ook vooral een dagje meelopen op de opleiding. Ook daar ontdek je hoe uitdagend dit beroep is waarin geen dag hetzelfde hoeft te zijn. Je kunt zelfstandig werken met allerlei afwisselende klanten in een eigen praktijk, maar ook of zelfs tegelijkertijd onderdeel zijn van een multidisciplinair team. Hoe dan ook heb je altijd een autonome baan waar toekomst in zit. En: 100% baangarantie!’

Auteur: Jacqueline Klaassen
Fotograaf: Charlotte Grips

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.