“We willen een volwaardige kennis- en ontwikkelpartner zijn voor werkgevers in onze regio”

FOR SOCIETY

Als je een aantrekkelijke werkgever wilt zijn, moet je in de huidige arbeidsmarkt meer bieden dan een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Sterker nog, uit onderzoek is gebleken dat de nieuwe generatie werknemers het belangrijk vindt dat de werkgever investeert in hun persoonlijke ontwikkeling. 3 op de 4 werknemers vindt dit zelfs de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen. Voor ondernemers die graag aan deze wensen willen voldoen, die op zoek zijn naar het ontwikkelen van een leercultuur binnen hun bedrijf is Fontys een waardevolle partner in leven lang ontwikkelen.

Volwaardige kennispartner 
Ronald Philipsen is sinds kort programmadirecteur LLO. Zijn opdracht? Breng het ‘Leven lang ontwikkelen’ naar een nieuwe fase. Het past bij onze maatschappelijke opdracht om een stevige bijdrage te leveren aan het thema leven lang ontwikkelen. We hebben de afgelopen tijd zeker niet stilgezeten en hebben de werkende professional al veel te bieden. Maar we willen dat verder uitbreiden waarbij de leer- en ontwikkelvraag van de bedrijven en instellingen in de regio centraal staat. We willen een volwaardige kennis- en ontwikkelpartner zijn voor werkgevers in onze regio.

Veel te bieden
Dat doen we samen met bedrijven en collega-kennisinstellingen. Een mooi recent voorbeeld is de Digital Industry Boost, waarin we als Fontys samenwerken met onder andere Summa, Brainport Industries, Mikrocentrum en de provincie Noord-Brabant met als doel om digitalisering binnen de maakindustrie een flinke impuls te geven. Daarvoor ontwikkelen we niet alleen opleidingen, maar werken we toe naar een kennisecosysteem waar onderwijs en bedrijfsleven voortduren met elkaar kennis ontwikkelen en leren. Veel te bieden “We hebben Fontys breed namelijk enorm veel te bieden”, benadrukt Ronald. “We hebben bijvoorbeeld al meer dan 300 opleidingen, trainingen en cursussen voor de werkende professional. Vanuit de partnerships met bedrijven gaan we dat verder uitbouwen. We zien dat de werkende professional steeds meer behoefte heeft aan korte trajecten. Daarom bieden we bijvoorbeeld zogenaamde microcredentials aan, kortdurende opleidingen waarvoor de deelnemer een erkend digitaal certificaat ontvangt. We bieden dat al voor een aantal trajecten aan en dat zal verder groeien. Ook zien we dat professionals heel veel leren op de werkvloer, gewoon door te doen. We kijken of we het leren op de werkvloer zouden kunnen valideren, bijvoorbeeld door er een erkend certificaat aan te verbinden. Daarnaast dragen we, in de vorm van praktijkgericht onderzoek, ons steentje bij aan het in kaart brengen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, georganiseerd binnen lectoraten, centers of expertise en kenniscentra en uitgevoerd samen met partners uit het werkveld en collega-onderwijsinstellingen. De enorme rijkheid aan kennis die binnen het onderzoek wordt ontwikkeld zetten we graag in om onze klanten te helpen met hun leer- en ontwikkelvragen. Bijvoorbeeld binnen zogenaamde hybride leeromgevingen waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomt om te werken aan vraagstukken.”

LLO als antwoord 
LLO is daarbij een antwoord op de vragen die op de arbeidsmarkt ontstaan, zoals het grote tekort aan mensen in bepaalde sectoren, maar ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vraagstukken die werkgevers vaak alleen niet op kunnen lossen, maar in samenwerking met partners als Fontys wel kunnen aanpakken. Ronald: “En dat kan ook. Ook bij de rijksoverheid staat het thema LLO hoog op de agenda, en dat maakt een hoop geld vrij voor initiatieven op dit vlak, zoals gelden uit het groeifonds, de zogenaamde LLO-katalysator. Wij willen deze fondsen, samen met onze collega kennisinstellingen als Summa en TU/e maximaal aanwenden, om een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt vraagstukken.

Keuzes maken 
We hebben als Fontys een heldere keuze gemaakt als het gaat om LLO. Ons vertrekpunt is partnerships met bedrijven en instellingen in de regio. Door voortdurend in gesprek te zijn met deze werkgevers denken we mee in de leer- en ontwikkelvragen die belangrijk zijn voor hun. Waar lopen bijvoorbeeld ondernemers tegen aan in het kader van LLO? Welke vraagstukken houden hen bezig en welke leervragen komen daar dan uit? Door ons oor goed te luisteren te leggen, willen we inhoud geven aan onze propositie. Wij helpen bedrijven en organisaties in hun LLO-trajecten. Dat kan in de vorm van opleidingen en de eerder genoemde hybride leeromgevingen, maar we zien zeker binnen het MKB ook behoefte aan ondersteuning om een leercultuur te ontwikkelen binnen het bedrijf. Hoe zorg je dat het leren gestimuleerd wordt, georganiseerd wordt. Als grootste educatieve opleider van Nederland hebben we veel expertise in huis om bedrijven daarbij te helpen ” 

Denken en doen als een ondernemer 
Ronald beseft dat dit ook binnen Fontys een andere mindset vraagt. Iets waar hij vanuit zijn functie, maar ook als voormalig ondernemer zijn collega’s van wil doordingen. “Als je samen wil werken met bedrijven, organisaties en instellingen zul je ook zelf een bepaalt ondernemerschap aan de dag moeten gaan leggen. Je zult als Fontys moeten kunnen en willen denken als een ondernemer. En dat kan betekenen dat er soms anders gewerkt moet gaan worden, dan dat we wellicht tot nu toe gewend waren. Dat is een uitdaging, maar tegelijkertijd heb ik er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken. Dat we in alle opzichten de partner kunnen zijn van het bedrijfsleven waar het gaat om LLO.”

Dit artikel is overgenomen uit Brabant Business Magazine. 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.