Wearables maken vroege signalering van stress mogelijk

FOR SOCIETY

De zorg in Nederland staat onder druk. Wachtlijsten, onderbezetting, en beperkte ruimte voor patiëntzorg zijn daarvan het resultaat. Geen wonder dat er naarstig gezocht wordt naar oplossingen, waarin technologie vaak een grote rol speelt. In het project ‘Van sensoren naar zorg: Het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk’ verkennen onderzoekers van Fontys ICT de mogelijkheden die smart devices bieden om preventieve zorg en tijdige signalering mogelijk te maken. Tijdens de semesteroplevering, het einde van een projectperiode in het onderwijs, werden de eerste resultaten gedeeld met de stakeholders.

Wearables 
Wearables zijn dagelijkse devices zoals onze smartphone, smartwatch en specifieke items die we op de huid dragen. Een goed voorbeeld is de Fitbit, een kleine sensor om de pols die diverse biometrische data verzamelt, welke indicatief kan zijn van je specifieke fysieke staat. Ook voor medische toepassing zijn diverse devices beschikbaar, welke allemaal data verzamelen over jou als gebruiker. We spreken dus over sensoren, die op deze manier op een zo non-invasief mogelijke manier dat werk kunnen doen in tegenstelling tot oudere medische sensoren die de gebruiker/patiënt aanzienlijk konden hinderen. De huidige generatie persoonlijke devices biedt tal van mogelijkheden, binnen het project ‘Van sensoren naar zorg: Het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk’ worden deze verkend door een team met verschillende expertises.

Biometrische data 
Sensoren in wearables verzamelen wat we ‘biometrische data’ noemen, dat is dus data over ons lichaam en het functioneren daarvan. Deze data leveren heel veel inzichten op in het welzijn en de gezondheid van een persoon. We weten genoeg over onze fysieke staat om op basis van bepaalde gegevens en ontwikkelingen, een bepaalde staat te signaleren. Een voorbeeld daarvan is stress; dit is goed te herkennen aan een versnelling van de hartslag, transpireren, kortademigheid, en een fysieke onrust.

Maatschappelijke relevantie 
Sensortechnologie biedt veel kansen voor de zorg en roept vragen op over de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de inzet van technologie, maar ook ontstaan er privacy vragen. Dat maakt het project een uitgelezen kans voor een interdisciplinaire samenwerking waar zorg, technologie en juridisch samenkomen. Diverse Fontysinstituten werken daarom samen met een consortium partnerbedrijven. In de video vertellen projectleider Dr. Manon Peeters, Dr. Noortje Lavrijssen van de Juridische Hogeschool en Jan van Holten van Kinetic Analysis meer over de doelen en resultaten van het project.

 

Het project ‘Van sensoren naar zorg: Het toepassen van stressmetingen met wearables in de praktijk‘ is een samenwerking tussen Fontys Paramedisch, ICT en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Kinetic Analysis is één van de partnerbedrijven in het consortium wat samen met SPARC het project mogelijk maakt. Dit project wordt ook ondersteund door het Fontys Kenniscentrum Applied AI For Society. Het project wordt mogelijk gemaakt door RAAK-mkb financiering. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Auteur: Guido Segers

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.