Werken in het onderwijs én het bedrijfsleven combineren

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

In een dynamische arbeidsmarkt heeft de hybride professional een belangrijke waarde. Dat geldt zeker voor de technieksector, waar de urgentie van voldoende personeel en continuïteit hoog is. We zien steeds meer voorbeelden van hybride werken, variërend van tijdelijk inspringen tot het structureel combineren van een baan in het onderwijs en een baan in het bedrijfsleven.

Het organiseren van hybride werken op een manier die voor alle partijen voordeel biedt, blijkt echter nog vaak een uitdaging te zijn. Daarom hebben projectleider Ellen Koop van Fontys Hogeschool HRM & Toegepaste Psychologie en haar collega’s van Bedrijfsmanagement Educatie & Techniek en de Lerarenopleiding in Tilburg onderzocht wat de kansen en knelpunten zijn van het hybride docentschap in de tech sector

Belangrijke opbrengst van haar onderzoek is een handreiking met praktische tools, die handvatten biedt voor professionals en werkgevers om met het hybride docentschap aan de slag te gaan. De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepresenteerd tijdens het symposium ‘De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven’. 

Wat zijn hybride professionals? 
Hybride professionals zijn mensen die buiten het onderwijs werken, hetzij bij een werkgever of als zelfstandige en dat (gedeeltelijk) combineren met werken in het onderwijs. Op dit moment ligt de focus op medewerkers in het bedrijfsleven die in het onderwijs een rol en functie kunnen of willen vervullen. Iemand die vanuit het onderwijs ook gedeeltelijk in het bedrijfsleven werkt, is natuurlijk ook een hybride professional. [tekst gaat verder onder afbeelding]

Tools voor hybride professionals
Brainport Development benaderde Fontys na eerder onderzoek rondom HRM-beleid voor hybride professionals. Ellen: “We creëerden een monitoringinstrument voor hun pilot waar technici wekelijks vier tot acht uur in het onderwijs werkten. Het onderzoek is vervolgens landelijk opgeschaald, en de handreiking hybride professionals is het eindproduct van dit traject.” 

Er worden drie tools geïntroduceerd op gebied van – visie, oriëntatie, en keuze – waarmee bedrijven en onderwijsinstellingen de meerwaarde van hybride professionals kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen hybride professionals verkennen of het hybride docentschap bij hen past en hoe daar invulling aan kan worden gegeven. 

Hoe ziet de toekomst van de hybride professional eruit?
Ellen: ‘Mijn droom is dat het heel gebruikelijk is voor scholen en bedrijven dat medewerkers uitgewisseld worden. Een loopbaanstap hoeft niet voor altijd te zijn, het kan ook tijdelijk zijn, waarbij je wordt uitgenodigd om buiten je comfortzone kennis en ervaring op te doen en eventueel weer terug te keren. In plaats van een medewerker helemaal kwijt te raken, behoud je hem dan eigenlijk juist.’ 

Verduurzamen 
Begin 2024 wordt de handreiking breed uitgezet onder allerlei partijen, zoals scholen, bedrijven en brancheorganisaties. Ellen: “We hopen dat we een vervolgproject kunnen gaan doen met als doel het hybride docentschap duurzaam in te bedden in de Brainport regio.”

De handreiking en tools zijn ontwikkeld in het RAAK-Publiek project ‘De hybride tech docent’ met subsidie van Regieorgaan SIA. Neem voor vragen of opmerkingen over de handreiking of de tools contact op met projectleider Ellen Koop via e.koop@fontys.nl

Auteur: Eveline van Grootel

 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.