Wethouder gemeente Tilburg op bezoek bij FLOT

FOR SOCIETY

In het kader van de Nationale Onderwijsweek ontving Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) gisteren wethouder Esmah Lahlah en CNV-voorzitter Daniëlle Woestenberg. Thema van het bezoek was het arbeidsmarktvraagstuk rondom het lerarentekort. Zowel Fontys als CNV zetten zich hier ieder op hun eigen manier sterk voor in. Fontys door zowel voor als tijdens en na de studie aandacht te hebben voor talentontwikkeling, behoud en verbinding met het werkveld. CNV zet zich als vakbond in voor het welzijn en verlagen van de werkdruk van (startende) leerkrachten. De wethouder is benieuwd naar ieders initiatieven en de samenwerking met elkaar en het werkveld.

Anders opgeleide leraren
Ad Vissers, directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg, benoemt in zijn openingswoord dat het lerarentekort veel facetten heeft. Naast aantallen en volume zijn er ook anders opgeleide leraren nodig. Leraren die over sectoren heen les kunnen geven bijvoorbeeld of die opgeleid worden tot brede educatieve professional. ‘Het doorontwikkelen van deze ideeën vergt tijd, omdat we te maken hebben met wet- en regelgeving, verplichte vakinhouden, bevoegd- en bekwaamheden. Er zijn nu hele goede leraren die afstuderen maar geen leraar worden. Ik hoop dat we in de keten komen tot meer en anders opgeleide leraren.’

Integrale aanpak lerarentekort
Om het lerarentekort tegen te gaan hanteert Fontys een integrale aanpak, gericht op het aantrekken van de juiste talenten (oriëntatie voor de poort), het behoud van talenten (nieuw project genaamd ‘Empower’) en begeleiding in het werkveld (samen opleiden en inductie). In drie korte pitches vertellen de betrokkenen én studenten hierover.

Oriëntatie voor de poort
Bij oriëntatie voor de poort blijken schakelmodules goed te werken, zegt Jacintha Melenhorst, instroomcoördinator bij FLOT. ‘Havo- en vwo-(examen)leerlingen maken kennis met het studeren in het hbo en gaan aan de slag met vragen als ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Ze maken zo echt een bewuste en onderbouwde studiekeuze.’ Student Lieke beaamt dit en geeft aan dat deze module voor haar de doorslag gaf om leraar te worden.

Empower
Voor het behoud van studenten is FLOT, samen met Fontys Kind en Educatie (FKE), recent gestart met een nieuw traject genaamd ‘Empower’. Naar het geslaagde voorbeeld van Empower in Eindhoven (Fontys Pulsed) is een programma van 20 weken ontwikkeld, waarin studenten die dreigen uit te vallen nog steviger inzoomen op hun persoonlijke drijfveren en kwaliteiten, om zo weer een gerichte vervolgkeuze te kunnen maken.

Samen opleiden en inductie
Tot slot, voor een goede begeleiding in het werkveld werkt FLOT al een aantal jaren samen met 13 verschillende opleidingsscholen in de regio om te zorgen voor meer praktijkervaring en een betere landing. De Brabantse Opleidingsschool (BOS) staat in dit verhaal centraal en derdejaarsstudent Jente licht toe hoe voor haar het werkplekleren hier meerwaarde heeft gekregen. ‘Wat ik heel fijn vind zijn de intervisies op school. Ik spreek studenten van verschillende vakken, waar ik hier bij FLOT alleen maar biologiestudenten spreek. Daarnaast zijn er verdiepingsmiddagen waardoor ik op andere BOS-scholen een kijkje mag nemen. Zo heb ik mijn blik kunnen verbreden en heb ik ontdekt wat voor soort onderwijs ik het meest interessant vind. Er is een groot vangnet van mensen waar ik naartoe kan met vragen en dat heeft me heel erg geholpen.’

Leander Bouwens, onderwijsmanager en lid van de stuurgroep BOS vult nog aan: ‘Als afgestudeerde ben je in een keer leraar. Het is belangrijk dat je dan niet meteen in het diepe gegooid wordt met lastige klassen. Geef die nieuwe leraar juist eenvoudigere klassen en parallelklassen, waarin hij of zij samen met een andere docent op kan trekken. Het gaat om samen opleiden én professionaliseren. Daar proberen we op te sturen. Want als leraar leer je een leven lang.’

Zelf regie pakken
Esmah haalt uit de drie pitches drie sleutelwoorden: talentontwikkeling in de brede zin, bewustwording van het vak leraar (naast vakinhoud) en verbinding met het werkveld. Mandy Stoop, onderwijsmanager FLOT, vindt het heel mooi dat ze dit er uithaalt. ‘We vinden het heel belangrijk dat studenten gedurende het hele traject zelf regie pakken. Dat is soms wel een vraagstuk. Hoe breng je de student in die regiestand? Leander: ‘Ook in het werkveld leren we de student regie te pakken en te vertrouwen op eigen kennis en inzichten, waarmee veranderingen tot stand gebracht kunnen worden. We willen dat er een meer waarderend perspectief voor de nieuwe collega ontstaat.’

Cultuuromslag
Daniëlle beaamt dit. Er is winst te behalen door mensen die net aan de slag gaan en er moet een cultuuromslag bij langzittende docenten plaatsvinden. Hoe mooi zou het zijn als ook ervaren docenten kennis kunnen maken met meerdere sectoren? Er zijn echter allerlei praktische zaken die ontwikkeling en professionalisering nu soms in de weg zitten. Als voorzitter van de vereniging komt ze bij veel partijen aan tafel, waar ze haar ideeën mag uiten. Deze week gaat ze bij 60 scholen langs om de kickstartbox uit te reiken: fruit als kickstart voor leerkrachten en als blijk van ondersteuning vanuit CNV. Ook Fontys krijgt een box en ze spreekt met Mandy af dat ze graag nog eens doorpraat over de thema’s van vandaag.

Zie ook de artikelen Jente en Lieke willen leraar worden: ‘Ik krijg er zo veel energie van’ van Omroep Brabant en Wat doet Fontys tegen het lerarentekort?, van Bron.

Auteur: Claudia Boets

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.