Wie wordt Docent van het Jaar 2024?

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Is jouw docent de allerbeste? Is hij/zij een goede begeleider en coach? Heeft deze docent passie voor zijn vak en is het onderwijs van hoogkwalitatief niveau? Draag hem of haar dan voor als kandidaat Docent van het Jaar 2024.

Eigenlijk verdienen alle docenten de titel Docent van het Jaar maar er kan er maar één de winnaar zijn. Tot maandag 20  november 12.00 uur kun je kandidaten voordragen voor de titel Docent van het Jaar 2024. Op 8 januari 2024 wordt de Fontys winnaar bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. De winnaar ontvangt uit handen van het bestuur een cheque van € 5.000,- ten behoeve van innovatie in het onderwijs. De winnende Fontysdocent wordt (als hij/zij dat wil) vervolgens afgevaardigd naar de landelijke verkiezing van Docent van het Jaar, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

Kandidaten voordragen
Fontys Docent van het Jaar word je op voordracht van studenten en/of collega’s. Tot uiterlijk 20 november kan iedere student of collega een docent voordragen door het formulier op de website in te vullen.

Beoordelingscriteria 
Fontys zoekt docenten die: 

·         Passie hebben en uiten voor hun vak en de maatschappelijke meerwaarde van het vak weten over te brengen.

·         Betrokken en toegankelijk zijn, voldoende feedback geven en interesse tonen in de belevingswereld van de student.

·         Blijven professionaliseren en reflecterend vermogen ontwikkelen en goed omgaan met feedback van studenten.

·         Kwalitatief goed onderwijs verzorgen en studenten betrokken houden bij hun vak.

Jury 
Uit de inzendingen kiest de jury de winnaar van de titel Fontys Docent van het Jaar.

Auteur: Jessy Kouwenberg

 

Is your teacher the very best? Is he/she a good supervisor and coach? Does this teacher have passion for his/her subject and is the teaching of high quality? 
Then nominate him or her as a candidate Teacher of the Year 2024. Actually, all teachers deserve the title Docent of the Year but only one can be the winner. You can nominate candidates for the title Docent of the Year 2024 until Monday 20 12.00 hrs. On 8 January 2024, the Fontys winner will be announced at the New Year’s Meeting. The winner will receive a cheque of €5,000 from the board for the benefit of innovation in education. The winning Fontys lecturer will then (if he/she wishes) be delegated to the national election of Lecturer of the Year, organised by the Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

Fontys Docent of the Year is nominated by students and/or colleagues. Until 20 November at the latest, any student or colleague can nominate a lecturer by filling in the form on the website.
 

Fontys is looking for lecturers who: 
– Have and express passion for their subject and know how to convey the social added value of the subject.
– Are committed and accessible, provide sufficient feedback and show interest in the student’s perception of the world.
– Continue to professionalise and develop reflective skills and deal well with student feedback.
– Providing high-quality education and keeping students involved in their profession.

From the entries, the jury will choose the winner of the title Fontys Teacher of the Year.

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.