Wie wordt onze Docent van het Jaar 2023?

FOR SOCIETY

Is jouw docent de allerbeste? Is hij/zij een goede begeleider en coach? Heeft deze docent passie voor zijn vak en is het onderwijs van hoog kwalitatief niveau? Draag hem of haar dan voor als kandidaat Docent van het Jaar 2023.

Eigenlijk verdienen alle docenten de titel Docent van het Jaar maar er kan er maar één de winnaar zijn. Tot dinsdag 22 november 12.00 uur kun je kandidaten nomineren voor de titel Docent van het Jaar 2023. Op 9 januari 2023 wordt de Fontys winnaar bekend gemaakt tijdens de Nieuwjaarsontmoeting. De winnaar ontvangt uit handen van het bestuur een cheque van € 2.500,- ten behoeve van innovatie in het onderwijs. De winnende Fontysdocent wordt (als hij/zij dat wil) vervolgens afgevaardigd naar de landelijke verkiezing van Docent van het Jaar, georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

Kandidaten voordragen
Fontys Docent van het Jaar word je op voordracht van studenten en/of collega’s. Een mail voorzien van een korte motivatie die ingaat op de beoordelingscriteria volstaat. Tot uiterlijk 22 november kan iedere student of collega een docent voordragen door een mail te sturen naar docentvanhetjaar@fontys.nl.  

Beoordelingscriteria 
Fontys zoekt docenten die: 

Passie hebben voor hun vak en de maatschappelijke meerwaarde van het vak weten over te brengen aan studenten en het werkveld.Betrokken zijn bij studenten, toegankelijk zijn, voldoende interactie en feedback geven en daarbij interesse tonen in de belevingswereld van de student.Betrokken zijn bij studenten, toegankelijk zijn, voldoende interactie en feedback geven en daarbij interesse tonen in de belevingswereld van de student.Kwalitatief goed onderwijs verzorgen en studenten betrokken houden bij hun vak.

Jury 
Uit de inzendingen kiest de jury de winnaar van de titel Fontys Docent van het Jaar.

 

In English

Is your teacher the very best? Is he/she a good supervisor and coach? Does this teacher have passion for his/her subject and the teaching is of high quality? Then nominate him or her as a candidate Teacher of the Year 2023.
Actually, all teachers deserve the title Teacher of the Year but only one can be the winner. You can nominate candidates for the title Teacher of the Year 2023 until Tuesday, November 22, 12:00 noon. On January 9, 2023, the Fontys winner will be announced during the New Year’s Meeting. The winner will receive a check of € 2,500 from the board for the benefit of innovation in education. The winning Fontys lecturer (if he/she wishes) will then be delegated to the national election of Lecturer of the Year, organized by the Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Fontys Docent of the Year is nominated by students and/or colleagues. An email with a short motivation that addresses the evaluation criteria is sufficient. Until November 22 at the latest, every student or colleague can nominate a teacher by sending an email to docentvanhetjaar@fontys.nl. 

Fontys is looking for lecturers who:

Have passion for their subject and know how to convey the social added value of the subject to students and the professional field.Are involved with students, accessible, provide sufficient interaction and feedback, showing interest in the student’s perception of the world.Being involved with students, being accessible, providing sufficient interaction and feedback and showing an interest in the student’s world of experience.Provide quality education and keep students engaged in their profession.

From the entries, the jury will choose the winner of the title Fontys Teacher of the Year.

 

Auteur: Jessy Kouwenberg 

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.