Zes SPRONG aanvragen toegekend: ongekend succes

FOR SOCIETY

Medio december zijn de formele toekenningen voor de tweede ronde SPRONG aanvragen door Regieorgaan SIA bekendgemaakt. Zes van de zeven aanvragen waarin Fontys deel uitmaakt van de onderzoeksgroep zijn toegewezen, een ongekend succes. Omdat deze SPRONG projecten voor maximaal twee keer vier jaar lopen zullen ze bijdragen aan het verder inkleuren van de onderzoeksagenda’s van de betrokken Centres of expertise en Kenniscentra. SPRONG is een subsidieprogramma van Regieorgaan SIA. SPRONG heeft als doel om onderzoeksgroepen te laten doorgroeien tot krachtige onderzoeksgroepen hetgeen bijdraagt aan de integratie van hogescholen in het regionale, nationale (en internationale) kennisecosysteem en helpt met de verdere ontwikkeling tot kennisinstelling.

Onderstaande Fontysprojecten hebben een SPRONG subsidie toegekend gekregen. Met de goedkeuring van SPRONG Future-proof Automotive Solutions (FAST), en in ronde 1 de Circulaire SPRONG, is Fontys penvoerder van twee trajecten.

Future-proof Automotive Solutions (FAST), Ger Post  Data Engineering and Management in Dataketens (DEMAND), Gerard Schouten  Human Capital als motor voor Maatschappelijk Verdienvermogen, Marian Thunnissen  Creating Cultures of Care, Falk Hubner  Societies and Systems for Health, Inclusiveness and Fairness in Transition (2Shift), Mark de GraafIndustrial Additive Manufacturing in Metals (IAMM), Erik Puik  

Lector Ger Post over Future-proof Automotive Solutions (FAST)
“Onze samenleving kent veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Techniek kan helpen om mobiliteit schoner en veiliger te maken. Maar deze techniek moet ook betaalbaar zijn en geaccepteerd worden door gebruikers. Ook op juridisch vlak liggen er uitdagingen. De SPRONG groep zorgt voor integratie van deze kennisgebieden en samenwerking over disciplines en organisatiegrenzen heen.”

Meer over SPRONG
SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Bevorderen profilering en positionering onderzoeksgroepen
De samenwerking tussen hogescholen in SPRONG-groepen leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en).

 

 
Door: Bart van Duijl, Fontys Subsidieadvies | Coördinator SPRONG en Monique van Laar, M&C

Meer nieuws

Wordt alumnus Shannon landelijke Ad-ambassadeur?
Samen vooruit: maak kennis met de versterkte directie van Fontys Paramedisch
SPECO en Sportstaff slaan handen ineen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.