Zorgen om én voor studenten en collega’s uit oorlogsgebied

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

(for English: see below)

Beste studenten en collega’s,

Eerst was er een televisietoespraak van de Russische president vol onheilspellende oorlogsretoriek, vervolgens zagen we beelden van Russische legerkolonnes die van drie kanten Oekraïne introkken, van gevechtsvliegtuigen die bombardementen uitvoerden en van grote aantallen Oekraïense burgers die huis en haard achterlaten op zoek naar een goed heenkomen.

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar de laatste dagen in hoog tempo op. Net als ieder van jullie maakt ook het college van bestuur van Fontys zich grote zorgen. Wij zijn geschokt door deze oorlog aan de oostgrens van Europa. Een oorlog met een grote impact, natuurlijk op de eerste plaats voor de Oekraïners zelf. Maar: het kan niet anders of deze oorlog zal heel Europa raken en dus ons allen. Bovendien tellen onze instituten heel wat studenten uit Oekraïne, maar ook uit Rusland en Belarus. Voor al deze jonge mensen moet dit een vreselijke situatie zijn: ver van huis zijn en dan de dreigende beelden van de oorlogshandelingen zien, je zorgen maken over familie en vrienden, én volledig in het ongewisse zijn over de toekomst van je land.

Voor deze jonge mensen (en natuurlijk ook voor de paar collega’s uit dit deel van Europa!) binnen onze gemeenschap willen we er zijn. Onze opleidingen en instituten onderhouden contact met de betreffende studenten om hen de benodigde aandacht en steun te bieden. Ook nodigen we studenten uit om contact op te nemen als er meer ondersteuning nodig is.  

Namens het college van bestuur van Fontys,
Joep Houterman, voorzitter  

+++

(English version)

Dear students and colleagues,

First there was a speech by the Russian president full of ominous war rhetoric, then we saw images of Russian army columns entering Ukraine from three sides, of fighter planes bombing and of large numbers of Ukrainian civilians leaving hearth and home in search of a good place to stay.

The developments in Ukraine have followed each other in rapid succession in recent days. Like all of you, the Fontys Executive Board is very concerned. We are shocked by this war on the eastern border of Europe. A war with a great impact, first and foremost for the Ukrainians themselves, of course. This war will affect all of Europe and therefore all of us. Moreover, our institutes have many students from Ukraine, but also from Russia and Belarus. For all these young people this must be a terrible situation: being far from home and then seeing the threatening images of the war, worrying about family and friends, and being completely in the dark about the future of their country. 

For these young people (and of course also for the few colleagues from this part of Europe!) within our community, we want to be there. Our programs and institutes maintain contact with the affected students to provide them with the necessary attention and support. We also invite students to contact us if more support is needed. 

On behalf of the Fontys Executive Board, 
Joep Houterman, president

 

Meer nieuws

Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project
Lectorale Rede – Groot verschil door klein te doen

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.